Elementor #13686

Căn hộ số 1 (Layout L1-01)

Căn hộ số 1 (Layout L1-01)

Căn hộ số 1 (Layout L1-01)

  • 4 PN, 3WC, 2 ban công
  • Diện tích tim tường: 159,7 m2
  • Diện tích thông thuỷ: 147,1 m2
  • Hướng cửa: Bắc
  • Hướng ban công lớn: Đông
  • View: Trực diện sông, công viên

Thông tin chi tiết Layout L1-01

4 PN, 3WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 159,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 147,1 m2

Hướng cửa: Bắc

Hướng ban công lớn: Đông

View: Trực diện sông, công viên