Layout Central 1 - Vinhomes Central Park

Thông tin về tòa The Central 1 tại dự án Vinhomes Central Park, layout tòa nhà và layout từng căn hộ.

Nội dung bài viết

Mặt bằng layout tòa The Central 1 tầng 2-25 tại Vinhomes Central Park
Layout Central 1 (Layout C1) tầng 2-25
 • Số tầng: 38 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 10 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 8 thang máy 
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 3 thang thoát hiểm
 • Chiều rộng hành lang: 2,6m
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3, 4 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại (shophouse)
 • Căn hộ sân vườn thông tầng (duplex gardenhouse)
 • Biệt thự trên không penthouse

Năm bàn giao: Tháng 8/2016

Layout Central 1

 • Số tầng: 38 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 10 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 8 thang máy 
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 3 thang thoát hiểm
 • Chiều rộng hành lang: 2,6m
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3, 4 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại (shophouse)
 • Căn hộ sân vườn thông tầng (duplex gardenhouse)
 • Biệt thự trên không penthouse

Năm bàn giao: Tháng 8/2016

Mặt bằng layout tòa The Central 1 tầng trệt tại Vinhomes Central Park
Layout Central 1 tầng trệt
Mặt bằng layout tòa The Central 1 tầng 1 tại Vinhomes Central Park
Layout Central 1 tầng 1
Mặt bằng layout tòa The Central 1 tầng 23 tại Vinhomes Central Park
Layout Cebtral 1 tầng 23
Mặt bằng layout tòa The Central 1 tầng 26-33 tại Vinhomes Central Park
Layout Central 1 tầng 26-33
Mặt bằng layout tòa The Central 1 tầng 34-35 tại Vinhomes Central Park
Layout Central 1 tầng 34-35
Layout C1-01 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-01
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 90,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 84,5 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam 
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View:  Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout C1-01

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 90,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 84,5 m2

Hướng cửa: Tây Nam 

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Nội khu, sông*, công viên*

Layout C1-02 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-02
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 91,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 84,8 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc 
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông

Thông tin Layout C1-02

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 91,3 m2

Diện tích thông thuỷ: 84,8 m2

Hướng cửa: Đông Bắc 

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông

Layout C1-03 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-03
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 49,2 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông

Thông tin Layout C1-03

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 53,3 m2

Diện tích thông thuỷ: 49,2 m2

Hướng cửa: Đông Bắc 

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông

Layout C1-04 tầng 2-25 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-04 tầng 2-22 & 24-25
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 135,2 m
 • Diện tích thông thuỷ: 126,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam 
 • Hướng ban công: Tây Bắc 
 • View: Sông, nội khu

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C1-04

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 135,2 m

Diện tích thông thuỷ: 126,7 m2

Hướng cửa: Đông Nam 

Hướng ban công: Tây Bắc 

View: Sông, nội khu

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Layout C1-04 tầng 23| Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-04 tầng 23
Layout C1-04 tầng 26-33 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-04 tầng 26-33
Layout C1-04 tầng 34-35 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-04 tầng 34-35
Layout C1-05 tầng 2-25 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-05 tầng 2-22 & 24-25
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 135,2 m
 • Diện tích thông thuỷ: 126,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam 
 • Hướng ban công: Tây Bắc 
 • View: Nội khu, sông*, công viên*

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C1-05

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 135,2 m

Diện tích thông thuỷ: 126,7 m2

Hướng cửa: Đông Nam 

Hướng ban công: Tây Bắc 

View: Nội khu, sông*, công viên*

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Layout C1-05 tầng 23 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-05 tầng 23
Layout C1-05 tầng 26-33 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-05 tầng 26-33
Layout C1-05 tầng 34-35 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-05 tầng 34-35
Layout C1-06 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-06
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 52,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,8 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Nội khu, sông*,công viên*

Thông tin Layout C1-06

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 52,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,8 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Nội khu, sông*,công viên*

Layout C1-07 tầng 2-25 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-07 tầng 2-22 & 24-25
 • 4PN, 3WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 153,6 m
 • Diện tích thông thuỷ: 143,3 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Nam 
 • View: Sông, công viên

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C1-07

4PN, 3WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 153,6 m

Diện tích thông thuỷ: 143,3 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Nam 

View: Sông, công viên

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Layout C1-07 tầng 23 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-07 tầng 23
Layout C1-07 tầng 26-33 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-07 tầng 26-33
Layout C1-07 tầng 34-35 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-07 tầng 34-35
Layout C1-08 tầng 2-25 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-08 tầng 2-22 & 24-25
 • 4PN, 3WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 154 m
 • Diện tích thông thuỷ: 143,5 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Đông Nam 
 • View: Sông, công viên

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C1-08

4PN, 3WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 154 m

Diện tích thông thuỷ: 143,5 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Đông Nam 

View: Sông, công viên

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Layout C1-08 tầng 23 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-08 tầng 23
Layout C1-08 tầng 26-33 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-08 tầng 26-33
Layout C1-08 tầng 34-35 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-08 tầng 34-35
Layout C1-09 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-09
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 115,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 107,8 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc 
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông

Thông tin Layout C1-09

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 115,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 107,8 m2

Hướng cửa: Đông Bắc 

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông

Layout C1-10 | Central 1 - Vinhomes Central Park
Layout C1-10
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 114,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 107,2 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam 
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout C1-10

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 114,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 107,2 m2

Hướng cửa: Tây Nam 

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông, công viên

Chú thích khi xem Layout Central 1

Dấu * được sử dụng để chỉ ra rằng hướng nhìn không phải là trực diện, mà là từ một góc nghiêng cụ thể hoặc có thể bị chắn bởi một số vật cản. Đây là một đánh giá dựa trên cảm nhận cá nhân, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn trải nghiệm trực tiếp view từ căn hộ để có cái nhìn chân thực nhất.

Chúng tôi mời bạn đến tham quan căn hộ để trực tiếp cảm nhận hướng nhìn và không gian sống đích thực. Việc này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về không gian sống mà bản vẽ mặt bằng của Central 1 không thể hiện đầy đủ, mang lại cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về nơi bạn có thể gọi là nhà.

Căn hộ đang rao bán tại tòa Central 1

Compare listings

So sánh

Giỏ hàng bán giá chuẩn T06/2024 👉Xem

Mua

Thuê Ngắn Hạn

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.