Layout Central 2 - Vinhomes Central Park

Thông tin về tòa The Central 2 tại dự án Vinhomes Central Park, layout tòa nhà và layout từng căn hộ.

Nội dung bài viết

Mặt bằng layout tòa The Central 2 tầng 2-31 tại Vinhomes Central Park
Layout Central 2 (Layout C2) tầng 2-31
 • Số tầng: 47 tầng
 • Số căn hộ: 569 căn hộ (chưa bao gồm penthouse)
 • Số lượng căn hộ/sàn: 13 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 12 thang máy 
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 4 thang thoát hiểm
 • Chiều rộng hành lang: 2,7m
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3, 4 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại (shophouse)
 • Căn hộ sân vườn thông tầng (duplex gardenhouse)
 • Biệt thự trên không penthouse

Layout Central 2

Số tầng: 47 tầng

Số căn hộ: 569 căn hộ (chưa bao gồm penthouse)

Số lượng căn hộ/sàn: 13 căn hộ

Số lượng thang máy/toà: 12 thang máy 

Số lượng thang thoát hiểm/toà: 4 thang thoát hiểm

Chiều rộng hành lang: 2,7m

Hầm để xe thông minh với 3 tầng

Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3, 4 phòng ngủ

Căn hộ nhà phố thương mại (shophouse)

Căn hộ sân vườn thông tầng (duplex gardenhouse)

Biệt thự trên không penthouse

Mặt bằng layout tòa The Central 2 tầng 32-39 tại Vinhomes Central Park
Layout Central 2 tầng 32-39
Mặt bằng layout tòa The Central 2 tầng 40-44 tại Vinhomes Central Park
Layout Central 2 tầng 40-44
Layout C2-01 tầng 2-31 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-01 tầng 2-31

Thông tin Layout C2-01

4 PN, 3WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 141,6 m2

Diện tích thông thuỷ: 133 m2

Hướng cửa: Tây Bắc 

Hướng ban công phòng khách: Đông Nam

View: Sông, công viên 

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

 • 4 PN, 3WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 141,6 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 133 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc 
 • Hướng ban công phòng khách: Đông Nam
 • View: Sông, công viên 
Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần
Layout C2-01 tầng 32-39 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-01 tầng 32-39
Layout C2-01 tầng 40-44 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-01 tầng 40-44
Layout C2-02 tầng 2-31 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-02 tầng 2-31
 • 4 PN, 3WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 141,6 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 133 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc 
 • Hướng ban công phòng khách: Đông Nam
 • View: Sông, công viên 
Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C2-02

4 PN, 3WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 141,6 m2

Diện tích thông thuỷ: 133 m2

Hướng cửa: Tây Bắc 

Hướng ban công phòng khách: Đông Nam

View: Sông, công viên 

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Layout C2-02 tầng 32-39 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-02 tầng 32-39
Layout C2-02 tầng 40-44 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-02 tầng 40-44
Layout C2-03 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-03
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 52,8m2
 • Diện tích thông thủy: 48m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc 
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông

Thông tin Layout C2-03

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 52,8m2

Diện tích thông thủy: 48m2

Hướng cửa: Đông Bắc 

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông

Layout C2-04 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-04 (Mã cũ C2-06)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 83,8m2
 • Diện tích thông thủy: 77m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông

Thông tin Layout C2-04

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 83,8m2

Diện tích thông thủy: 77m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông

Layout C2-05 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-05 (Mã cũ C2-07)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 83,8m2
 • Diện tích thông thủy: 77m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc 
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông

Thông tin Layout C2-05

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 83,8m2

Diện tích thông thủy: 77m2

Hướng cửa: Đông Bắc 

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông

Layout C2-06 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-06 (Mã cũ C2-10)
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 56,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 51,4 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc 
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông

Thông tin Layout C2-06

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 56,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 51,4 m2

Hướng cửa: Đông Bắc 

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông

Layout C2-07 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-07 (Mã cũ C2-11)
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 52,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,8 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc 
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông

Thông tin Layout C2-07

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 52,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,8 m2

Hướng cửa: Đông Bắc 

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông

Layout C2-08 tầng 2-31 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-08 tầng 2-31 (Mã cũ C2-12)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 74,3 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam 
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C2-08

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 80 m2

Diện tích thông thuỷ: 74,3 m2

Hướng cửa: Đông Nam 

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Layout C2-08 tầng 32-39 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-08 tầng 32-39 (Mã cũ C2-12)
Layout C2-08 tầng 40-42 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-08 tầng 40-44 (Mã cũ C2-12)
Layout C2-09 tầng 2-31 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-09 tầng 2-31 (Mã cũ C2-1A)
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 117 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 107,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam 
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố, nội khu

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C2-09

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 117 m2

Diện tích thông thuỷ: 107,7 m2

Hướng cửa: Đông Nam 

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố, nội khu

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Layout C2-09 tầng 32-39 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-09 tầng 32-39 (Mã cũ C2-1A)
Layout C2-09 tầng 40-44 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-09 tầng 40-44 (Mã cũ C2-1A)
Layout C2-10 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-10 (Mã cũ C2-09)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 75 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 68,3 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam 
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Nội khu

Thông tin Layout C2-10

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 75 m2

Diện tích thông thuỷ: 68,3 m2

Hướng cửa: Tây Nam 

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Nội khu

Layout C2-11 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-11 (Mã cũ C2-08)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tíchtim tường: 83,8 m2
 • Diện tíchthông thuỷ: 77 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam 
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Nội khu

Thông tin Layout C2-11

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tíchtim tường: 83,8 m2

Diện tíchthông thuỷ: 77 m2

Hướng cửa: Tây Nam 

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Nội khu

Layout C2-12 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-12 (Mã cũ C2-05)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 83,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 77 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Nội khu

Thông tin Layout C2-12

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 83,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 77 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Nội khu

Layout C2-13 | Central 2 - Vinhomes Central Park
Layout C2-13 (Mã cũ C2-04)
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 51,2m2
 • Diện tích thông thủy: 46m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Nội khu

Thông tin Layout C2-13

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 51,2m2

Diện tích thông thủy: 46m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Nội khu

Chú thích khi xem Layout Central 2

Dấu * nhằm đánh dấu hướng view không nhìn trực diện mà phải nhìn theo một hướng xéo nhất định hoặc bị chắn một phần. (Đánh giá này dựa trên cảm quan cá nhân, bạn nên xem trực tiếp view từ căn hộ để cảm nhận).

Bạn bên đi xem căn hộ trực tiếp để có thể cảm nhận hướng và view của căn hộ. Và để hiểu hơn về căn hộ khi mà xem qua layout central 3 không thể diễn tả được hết. 

Căn hộ đang rao bán tại tòa Central 2

Compare listings

So sánh

Giỏ hàng bán Vinhomes Central Park. Xem

Mua

Thuê Ngắn Hạn

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.