bestvinhomes.

Layout Central 2 tại khu đô thị Vinhomes Central Park

Bạn đang tìm hiểu về toà The Central 2? Bạn muốn xem hình ảnh layout central 2? Bạn muốn xem thêm layout một căn hộ cụ thể mà bạn đang tìm hiểu?  Ở trang này chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin bạn đang tìm.

Thông tin tổng quan

 • Số tầng: 47 tầng
 • Số căn hộ: 569 căn hộ (chưa bao gồm penthouse)
 • Số lượng căn hộ/sàn: 13 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 12 thang máy 
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 4 thang thoát hiểm
 • Chiều rộng hành lang: 2,7m
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3, 4 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại (shophouse)
 • Căn hộ sân vườn thông tầng (duplex gardenhouse)
 • Biệt thự trên không penthouse

Layout Central 2 tầng 2-31 (Layout C2)

Layout Central 2 và các căn hộ

Số tầng: 47 tầng

Số căn hộ: 569 căn hộ (chưa bao gồm penthouse)

Số lượng căn hộ/sàn: 13 căn hộ

Số lượng thang máy/toà: 12 thang máy 

Số lượng thang thoát hiểm/toà: 4 thang thoát hiểm

Chiều rộng hành lang: 2,7m

Hầm để xe thông minh với 3 tầng

Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3, 4 phòng ngủ

Căn hộ nhà phố thương mại (shophouse)

Căn hộ sân vườn thông tầng (duplex gardenhouse)

Biệt thự trên không penthouse

Layout Central 2 tầng trệt

Layout Central 2 tầng 1

Layout Central 2 tầng 23

Layout Central 2 tầng 32-39

Layout Central 2 tầng 40-44

Căn hộ số 1 tầng 2-31 (Layout C2-01)

 • 4 PN, 3WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 141,6 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 133 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc 
 • Hướng ban công phòng khách: Đông Nam
 • View: Sông, công viên 
Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C2-01

4 PN, 3WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 141,6 m2

Diện tích thông thuỷ: 133 m2

Hướng cửa: Tây Bắc 

Hướng ban công phòng khách: Đông Nam

View: Sông, công viên 

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Căn hộ số 1 tầng 32-39

Căn hộ số 1 tầng 40-44

Căn hộ số 2 tầng 2-31 (Layout C2-02)

 • 4 PN, 3WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 141,6 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 133 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc 
 • Hướng ban công phòng khách: Đông Nam
 • View: Sông, công viên 
Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C2-02

4 PN, 3WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 141,6 m2

Diện tích thông thuỷ: 133 m2

Hướng cửa: Tây Bắc 

Hướng ban công phòng khách: Đông Nam

View: Sông, công viên 

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Căn hộ số 2 tầng 32-39

Căn hộ số 2 tầng 40-44

Căn hộ số 3 (Layout C2-03)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 52,8m2
 • Diện tích thông thủy: 48m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc 
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông

Thông tin Layout C2-03

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 52,8m2

Diện tích thông thủy: 48m2

Hướng cửa: Đông Bắc 

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông

Căn hộ số 4 (Layout C2-04)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 51,2m2
 • Diện tích thông thủy: 46m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Nội khu

Thông tin Layout C2-04

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 51,2m2

Diện tích thông thủy: 46m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Nội khu

Căn hộ số 5 (Layout C2-05)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 83,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 77 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Nội khu

Thông tin Layout C2-05

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 83,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 77 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Nội khu

Căn hộ số 6 (Layout C2-06)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 83,8m2
 • Diện tích thông thủy: 77m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông

Thông tin Layout C2-06

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 83,8m2

Diện tích thông thủy: 77m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông

Căn hộ số 7 (Layout C2-07)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 83,8m2
 • Diện tích thông thủy: 77m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc 
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông

Thông tin Layout C2-07

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 83,8m2

Diện tích thông thủy: 77m2

Hướng cửa: Đông Bắc 

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông

Căn hộ số 8 (Layout C2-08)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tíchtim tường: 83,8 m2
 • Diện tíchthông thuỷ: 77 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam 
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Nội khu

Thông tin Layout C2-08

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tíchtim tường: 83,8 m2

Diện tíchthông thuỷ: 77 m2

Hướng cửa: Tây Nam 

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Nội khu

Căn hộ số 9 (Layout C2-09)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 75 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 68,3 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam 
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Nội khu

Thông tin Layout C2-09

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 75 m2

Diện tích thông thuỷ: 68,3 m2

Hướng cửa: Tây Nam 

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Nội khu

Căn hộ số 10 (Layout C2-10)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 56,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 51,4 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc 
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông

Thông tin Layout C2-10

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 56,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 51,4 m2

Hướng cửa: Đông Bắc 

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông

Căn hộ số 11 (Layout C2-11)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 52,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,8 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc 
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông

Thông tin Layout C2-11

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 52,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,8 m2

Hướng cửa: Đông Bắc 

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông

Căn hộ số 12 tầng 2-31 (Layout C2-12)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 74,3 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam 
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C2-12

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 80 m2

Diện tích thông thuỷ: 74,3 m2

Hướng cửa: Đông Nam 

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Căn hộ số 12 tầng 32-39

Căn hộ số 12 tầng 40-44

Căn hộ số 1A tầng 2-31 (Layout C2-1A)

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 117 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 107,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam 
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố, nội khu

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C2-1A

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 117 m2

Diện tích thông thuỷ: 107,7 m2

Hướng cửa: Đông Nam 

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố, nội khu

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Căn hộ số 1A tầng 32-39

Căn hộ số 1A tầng 40-44

Thông tin layout Duplex toà C2

Chú thích khi xem Layout Central 2

Dấu * nhằm đánh dấu hướng view không nhìn trực diện mà phải nhìn theo một hướng xéo nhất định hoặc bị chắn một phần. (Đánh giá này dựa trên cảm quan cá nhân, bạn nên xem trực tiếp view từ căn hộ để cảm nhận).

Bạn bên đi xem căn hộ trực tiếp để có thể cảm nhận hướng và view của căn hộ. Và để hiểu hơn về căn hộ khi mà xem qua layout central 3 không thể diễn tả được hết. 

Giỏ hàng bán Vinhomes Central Park. Xem

NHẬN THÔNG TIN GIỎ HÀNG

Không cần mất thời gian tìm kiếm, nhận ngay giỏ hàng những căn hộ có giá bán tốt nhất!

Liên hệ nhận thông tin

hoặc

*Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Mua