Layout Park 7 - Vinhomes Central Park

Thông tin về tòa The Park 7 tại dự án Vinhomes Central Park, layout tòa nhà và layout từng căn hộ.

Nội dung bài viết

Mặt bằng layout tòa The Park 7 tại Vinhomes Central Park
Layout Park 7 (Layout P7)
 • Số tầng: 47 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 19 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 16 (13 thang khách, 3 thang )
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (duplex shophouse)

Năm khởi công: 2015

Năm bàn giao: 2017

Layout Park 7

 • Số tầng: 47 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 19 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 16 (13 thang khách, 3 thang )
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (duplex shophouse)

Năm khởi công: 2015

Năm bàn giao: 2017

Layout P7-01 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-01 (Số Cũ P7-04)
 • 2PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 84,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 78,6 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-01

2PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 84,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 78,6 m2

Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

View: Nội khu, thành phố*

Layout P7-02 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-02 (Số Cũ P7-03)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 90,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 82,4 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View:  Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-02

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 90,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 82,4 m2

Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)

Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

View:  Nội khu, thành phố*

Layout P7-03 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-03 (Số Cũ P7-02)
 • 1PN, 1WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 54,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 50 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-03

1PN, 1WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 54,3 m2

Diện tích thông thuỷ: 50 m2

Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)

Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

View: Nội khu, thành phố*

Layout P7-04 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-04 (Số Cũ P7-01)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 83,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 77,4 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View:  Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P7-04

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 83,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 77,4 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View:  Nội khu, sông*, công viên*

Layout P7-05 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-05 (Số Cũ P7-19)
 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 107,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,4 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P7-05

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 107,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 100,4 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View: Nội khu, sông*, công viên*

Layout P7-06 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-06 (Số Cũ P7-18)
 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 116,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 109,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P7-06

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 116,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 109,3 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View: Nội khu, sông*, công viên*

Layout P7-07 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-07 (Số Cũ P7-17)
 • 1PN, 1WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 56,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 51,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P7-07

1PN, 1WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 56,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 51,3 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View: Nội khu, sông*, công viên*

Layout P7-08 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-08 (Số Cũ P7-16)
 • 1PN, 1WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 56,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 51,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P7-08

1PN, 1WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 56,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 51,3 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View: Nội khu, sông*, công viên*

Layout P7-09 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-09 (Số Cũ P7-15)
 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 116,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 109,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P7-09

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 116,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 109,3 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View: Nội khu, sông*, công viên*

Layout P7-10 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-10 (Số Cũ P7-12B)
 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 107,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc) 
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View:  Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P7-10

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 107,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc) 

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View:  Nội khu, sông*, công viên*

Layout P7-11 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-11 (Số Cũ P7-12A)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 85,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 80 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)  
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P7-11

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 85,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 80 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)  

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View: Nội khu, sông*, công viên*

Layout P7-12 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-12
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 88,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 80,1 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • View: Nội khu, sông*

Thông tin Layout P7-12

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 88,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 80,1 m2

Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)

View: Nội khu, sông*

Layout P7-13 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-13 (Số Cũ P7-11)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 86 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,6 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Nam)
 • View: Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-13

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 86 m2

Diện tích thông thuỷ: 79,6 m2

Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Nam)

View: Nội khu, thành phố*

Layout P7-14 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-14 (Số Cũ P7-10)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 84,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 78,8 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam) 
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-14

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 84,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 78,8 m2

Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam) 

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

View: Nội khu, thành phố*

Layout P7-15 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-15 (Số Cũ P7-09)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 82 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 77,4 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam) 
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu ,thành phố*

Thông tin Layout P7-15

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 82 m2

Diện tích thông thuỷ: 77,4 m2

Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam) 

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

View: Nội khu ,thành phố*

Layout P7-16 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-16 (Số Cũ P7-08)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,6 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 76,1 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-16

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 80,6 m2

Diện tích thông thuỷ: 76,1 m2

Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

View: Nội khu, thành phố*

Layout P7-17 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-17 (Số Cũ P7-07)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 83 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 76,3 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-17

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 83 m2

Diện tích thông thuỷ: 76,3 m2

Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

View: Nội khu, thành phố*

Layout P7-18 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-18 (Số Cũ P7-06)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 84,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,9 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-18

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 84,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 79,9 m2

Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

View: Nội khu, thành phố*

Layout P7-19 | Tòa Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout P7-19 (Số Cũ P7-05)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 90,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 83,7 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-19

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 90,3 m2

Diện tích thông thuỷ: 83,7 m2

Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

View: Nội khu, thành phố*

Chú thích khi xem Layout Park 7

Chú thích: dấu * nhằm đánh dấu hướng view không nhìn trực diện mà phải nhìn theo một hướng xéo nhất định hoặc bị chắn một phần. (Đánh giá này dựa trên cảm quan cá nhân, quý vị nên xem trực tiếp view từ căn hộ để cảm nhận).

Căn hộ đang rao bán tại tòa Park 7

Compare listings

So sánh

Giỏ hàng bán Vinhomes Central Park. Xem

Mua

Thuê Ngắn Hạn

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.