Layout Park 7 tại khu đô thị Vinhomes Central Park

Bạn đang tìm hiểu về toà The Park 7? Bạn muốn xem hình ảnh layout Park 7? Bạn muốn xem thêm layout một căn hộ cụ thể mà bạn đang tìm hiểu? Ở trang này chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin bạn đang tìm.

Thông tin tổng quan

 • Số tầng: 47 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 19 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 16 (13 thang khách, 3 thang )
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (duplex shophouse)

Năm khởi công: 2015

Năm bàn giao: 2017

Layout Park 7 (Layout P7)

Layout Park 7 và các căn hộ

 • Số tầng: 47 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 19 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 16 (13 thang khách, 3 thang )
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (duplex shophouse)

Năm khởi công: 2015

Năm bàn giao: 2017

Căn hộ số 1 (Layout P7-01)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 83,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 77,4 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View:  Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P7-01

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 83,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 77,4 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View:  Nội khu, sông*, công viên*

Căn hộ số 2 (Layout P7-02)

 • 1PN, 1WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 54,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 50 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-02

1PN, 1WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 54,3 m2

Diện tích thông thuỷ: 50 m2

Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)

Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

View: Nội khu, thành phố*

Căn hộ số 3 (Layout P7-03)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 90,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 82,4 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View:  Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-03

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 90,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 82,4 m2

Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)

Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

View:  Nội khu, thành phố*

Căn hộ số 4 (Layout P7-04)

 • 2PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 84,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 78,6 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-04

2PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 84,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 78,6 m2

Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

View: Nội khu, thành phố*

Căn hộ số 5 (Layout P7-05)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 90,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 83,7 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-05

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 90,3 m2

Diện tích thông thuỷ: 83,7 m2

Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

View: Nội khu, thành phố*

Căn hộ số 6 (Layout P7-06)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 84,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,9 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-06

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 84,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 79,9 m2

Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

View: Nội khu, thành phố*

Căn hộ số 7 (Layout P7-07)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 83 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 76,3 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-07

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 83 m2

Diện tích thông thuỷ: 76,3 m2

Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

View: Nội khu, thành phố*

Căn hộ số 8 (Layout P7-08)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,6 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 76,1 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-08

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 80,6 m2

Diện tích thông thuỷ: 76,1 m2

Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

View: Nội khu, thành phố*

Căn hộ số 9 (Layout P7-09)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 82 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 77,4 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam) 
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu ,thành phố*

Thông tin Layout P7-09

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 82 m2

Diện tích thông thuỷ: 77,4 m2

Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam) 

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

View: Nội khu ,thành phố*

Căn hộ số 10 (Layout P7-10)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 84,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 78,8 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam) 
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-10

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 84,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 78,8 m2

Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam) 

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

View: Nội khu, thành phố*

Căn hộ số 11 (Layout P7-11)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 86 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,6 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Nam)
 • View: Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout P7-11

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 86 m2

Diện tích thông thuỷ: 79,6 m2

Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Nam)

View: Nội khu, thành phố*

Căn hộ số 12 (Layout P7-12)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 88,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 80,1 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • View: Nội khu, sông*

Thông tin Layout P7-12

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 88,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 80,1 m2

Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)

View: Nội khu, sông*

Căn hộ số 12A (Layout P7-12A)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 85,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 80 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)  
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P7-12A

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 85,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 80 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)  

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View: Nội khu, sông*, công viên*

Căn hộ số 12B (Layout P7-12B)

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 107,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc) 
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View:  Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P7-12B

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 107,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc) 

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View:  Nội khu, sông*, công viên*

Căn hộ số 15 (Layout P7-15)

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 116,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 109,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P7-15

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 116,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 109,3 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View: Nội khu, sông*, công viên*

Căn hộ số 16 (Layout P7-16)

 • 1PN, 1WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 56,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 51,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P7-16

1PN, 1WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 56,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 51,3 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View: Nội khu, sông*, công viên*

Căn hộ số 17 (Layout P7-17)

 • 1PN, 1WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 56,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 51,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P7-17

1PN, 1WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 56,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 51,3 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View: Nội khu, sông*, công viên*

Căn hộ số 18 (Layout P7-18)

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 116,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 109,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P7-18

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 116,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 109,3 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View: Nội khu, sông*, công viên*

Căn hộ số 19 (Layout P7-19)

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 107,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,4 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P7-19

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 107,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 100,4 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View: Nội khu, sông*, công viên*

Chú thích khi xem Layout Park 7

Chú thích: dấu * nhằm đánh dấu hướng view không nhìn trực diện mà phải nhìn theo một hướng xéo nhất định hoặc bị chắn một phần. (Đánh giá này dựa trên cảm quan cá nhân, quý vị nên xem trực tiếp view từ căn hộ để cảm nhận).

Compare listings

So sánh

Giỏ hàng cho thuê T10/2023 👉Xem