Layout Park 7 – Mặt bằng Vinhomes Central Park 

Chọn để xem nhanh layout

Thông tin tổng quan:

Số tầng: 47 tầng

Loại hình phát triển:

  • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ

Thông tin kỹ thuật:

  • Số lượng căn hộ/sàn: 19 căn hộ
  • Số lượng thang máy/toà: 16 (13 thang khách, 3 thang )
  • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
  • Hầm để xe thông minh với 3 tầng

Năm khởi công: 2015

Năm bàn giao: 2017

Xem Layout các toà khác (tại đây).Mặt bằng và layout chi tiết:

 

Layout điển hình tòa Park 7.

 

 

Thông tin chi tiết layout P7-01:

Layout căn hộ số 01.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 83,4 m2
– DT thông thuỷ: 77,4 m2
– Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

– Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
– View:  Nội khu, sông*, công viên*

 


Thông tin chi tiết layout P7-02:

Layout căn hộ số 02.

– 1PN, 1WC, 2 ban công
– DT tim tường: 54,3 m2
– DT thông thuỷ: 50 m2
– Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
– Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
– View:  Nội khu, thành phố*

 


Thông tin chi tiết layout P7-03:

Layout căn hộ số 03.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 90,4 m2
– DT thông thuỷ: 82,4 m2
– Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)

– Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
– View:  Nội khu, thành phố*

 


Thông tin chi tiết layout P7-04:

Layout căn hộ số 04.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 84,2 m2
– DT thông thuỷ: 78,6 m2
– Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)

– Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
– View:  Nội khu, thành phố*

 


Thông tin chi tiết layout P7-05:

Layout căn hộ số 05.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 90,3 m2
– DT thông thuỷ: 83,7 m2
– Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)

– Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
– View:  Nội khu, thành phố*

 


Thông tin chi tiết layout P7-06:

Layout căn hộ số 06.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 84,5 m2
– DT thông thuỷ: 79,9 m2
– Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)

– Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
– View:  Nội khu, thành phố*

 


Thông tin chi tiết layout P7-07:

Layout căn hộ số 07.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 83 m2
– DT thông thuỷ: 76,3 m2
– Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)

– Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
– View: Nội khu, thành phố*

 


Thông tin chi tiết layout P7-08:

Layout căn hộ số 08.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 80,6 m2
– DT thông thuỷ: 76,1 m2
– Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)

– Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
– View: Nội khu ,thành phố*

 


Thông tin chi tiết layout P7-09:

Layout căn hộ số 09.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 82 m2
– DT thông thuỷ: 77,4 m2
– Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam) 

– Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
– View:  Nội khu ,thành phố*

 


Thông tin chi tiết layout P7-10:

Layout căn hộ số 10.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 84,7 m2
– DT thông thuỷ: 78,8 m2
– Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam) 

– Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
– View: Nội khu, thành phố*

 


Thông tin chi tiết layout P7-11:

Layout căn hộ số 11.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 86 m2
– DT thông thuỷ: 79,6 m2
– Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

– Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Nam)
– View: Nội khu, thành phố*

 


Thông tin chi tiết layout P7-12:

Layout căn hộ số 12.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 88,5 m2
– DT thông thuỷ: 80,1 m2
– Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

– Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)
– View: Nội khu, sông*

 


Thông tin chi tiết layout P7-12A:

Layout căn hộ số 12A.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 85,4 m2
– DT thông thuỷ: 80 m2
– Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)  

– Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
– View:  Nội khu, sông*, công viên*

 


Thông tin chi tiết layout P7-12B:

Layout căn hộ số 12B.

– 3PN, 2WC, 2 ban công
– DT tim tường: 107,8 m2
– DT thông thuỷ: 100,3 m2
– Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc) 

– Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
– View:  Nội khu, sông*, công viên*

 


Thông tin chi tiết layout P7-15:

Layout căn hộ số 15.

– 3PN, 2WC, 2 ban công
– DT tim tường: 116,4 m2
– DT thông thuỷ: 109,3 m2
– Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

– Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
– View:  Nội khu, sông*, công viên*

 


Thông tin chi tiết layout P7-16:

Layout căn hộ số 16.

– 1PN, 1WC, 2 ban công
– DT tim tường: 56,2 m2
– DT thông thuỷ: 51,3 m2
– Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

– Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
– View: Nội khu, sông*, công viên*

 


Thông tin chi tiết layout P7-17:

Layout căn hộ số 17.

– 1PN, 1WC, 2 ban công
– DT tim tường: 56,2 m2
– DT thông thuỷ: 51,3 m2
– Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

– Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
– View: Nội khu, sông*, công viên*

 


Thông tin chi tiết layout P7-18:

Layout căn hộ số 18.

– 3PN, 2WC, 2 ban công
– DT tim tường: 116,4 m2
– DT thông thuỷ: 109,3 m2
– Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

– Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
– View: Nội khu, sông*, công viên*

 


Thông tin chi tiết layout P7-19:

Layout căn hộ số 19.

– 3PN, 2WC, 2 ban công
– DT tim tường: 107,8 m2
– DT thông thuỷ: 100,4 m2
– Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

– Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
– View: Nội khu, sông*, công viên*
 Chú thích: dấu * nhằm đánh dấu hướng view không nhìn trực diện mà phải nhìn theo một hướng xéo nhất định hoặc bị chắn một phần. (Đánh giá này dựa trên cảm quan cá nhân, quý vị nên xem trực tiếp view từ căn hộ để cảm nhận).