Layout Landmark 2 - Vinhomes Central Park

Thông tin về tòa The Landmark 2 tại dự án Vinhomes Central Park, layout tòa nhà và layout từng căn hộ.

Nội dung bài viết

Mặt bằng layout tòa Landmark 2 tại Vinhomes Central Park
Layout Landmark 2 (Layout L2)
 • Số tầng: 50 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 13 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 12 thang máy tốc độ cao
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Chiều rộng hành lang: 2,7m
 • Hầm để xe thông minh với 2 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (duplex shophouse)

Năm khởi công: 2015

Năm hoàn thành: 2017

Layout Landmark 2

 • Số tầng: 50 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 13 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 12 thang máy tốc độ cao
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Chiều rộng hành lang: 2,7m
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng

Năm khởi công: 2015

Năm hoàn thành: 2017

Layout L2-01 | Tòa Landmark 2 - Vinhomes Central Park
Layout L2-01
 • 3 PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 106,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 98,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View:  Sông*, công viên*, thành phố

Thông tin Layout L2-01

3 PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 106,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 98,7 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Đông Nam

View:  Sông*, công viên*, thành phố

Layout L2-02 | Tòa Landmark 2 - Vinhomes Central Park
Layout L2-02
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,1 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View:  Thành phố

Thông tin Layout L2-02

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 53,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,1 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View:  Thành phố

Layout L2-03 | Tòa Landmark 2 - Vinhomes Central Park
Layout L2-03
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 100,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 93 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View:  Thành phố

Thông tin Layout L2-03

3PN, 2WC, 1 ban công 

Diện tích tim tường: 100,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 93 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View:  Thành phố

Layout L2-04 | Tòa Landmark 2 - Vinhomes Central Park
Layout L2-04
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 94,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 87,2 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Thông tin Layout L2-04

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 94,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 87,2 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Thành phố

Layout L2-05 | Tòa Landmark 2 - Vinhomes Central Park
Layout L2-05
 • 2PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 62,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 56,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View:  Thành phố

Thông tin Layout L2-05

2PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 62,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 56,7 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View:  Thành phố

Layout L2-06 | Tòa Landmark 2 - Vinhomes Central Park
Layout L2-06
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 54,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 49 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View:  Thành phố

Thông tin Layout L2-06

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 54,3 m2

Diện tích thông thuỷ: 49 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View:  Thành phố

Layout L2-07 | Tòa Landmark 2 - Vinhomes Central Park
Layout L2-07
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 87,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 81,6 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout L2-07

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 87,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 81,6 m2

Hướng cửa: Đông Nam

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố

Layout L2-08 | Tòa Landmark 2 - Vinhomes Central Park
Layout L2-08
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 126,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 118,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View:  Sông, công viên, Landmark 81

Thông tin Layout L2-08

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 126,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 118,4 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View:  Sông, công viên, Landmark 81

Layout L2-09 | Tòa Landmark 2 - Vinhomes Central Park
Layout L2-09
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 83,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 77 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View:  Sông, công viên, Landmark 81

Thông tin Layout L2-09

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 83,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 77 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View:  Sông, công viên, Landmark 81

Layout L2-10 | Tòa Landmark 2 - Vinhomes Central Park
Layout L2-10
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 98,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 90,6 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông, công viên, Landmark 81

Thông tin Layout L2-10

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 98,3 m2

Diện tích thông thuỷ: 90,6 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông, công viên, Landmark 81

Layout L2-11 | Tòa Landmark 2 - Vinhomes Central Park
Layout L2-11
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 104,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 97 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông, công viên, Landmark 81

Thông tin Layout L2-11

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 104,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 97 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông, công viên, Landmark 81

Layout L2-12 | Tòa Landmark 2 - Vinhomes Central Park
Layout L2-12
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 54,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông, công viên, Landmark 81

Thông tin Layout L2-12

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 54,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,4 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông, công viên, Landmark 81

Layout L2-13 | Tòa Landmark 2 - Vinhomes Central Park
Layout L2-13 (Số Cũ L2-12A)
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 100,6 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 93,5 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View:  Sông, công viên, Landmark 81

Thông tin Layout L2-13

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 100,6 m2

Diện tích thông thuỷ: 93,5 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Nam

View:  Sông, công viên, Landmark 81

Chú thích khi xem layout Landmark 2

Ký hiệu * được sử dụng để chỉ rằng tầm nhìn từ vị trí này không là trực diện, mà cần quan sát từ một góc đặc biệt hoặc có thể bị cản trở một phần. Điều này phản ánh đánh giá dựa trên cảm nhận cá nhân, và chúng tôi khuyến khích bạn đến xem căn hộ trực tiếp để có trải nghiệm thực tế về hướng nhìn và không gian của nó.

Việc thăm quan trực tiếp căn hộ sẽ cung cấp một cái nhìn sâu sắc hơn về không gian sống, giúp bạn hiểu rõ hơn về các khía cạnh không thể được thể hiện hoàn toàn qua bản vẽ layout Landmark 2. Điều này đặc biệt quan trọng để đánh giá về không gian sống cũng như tận hưởng tầm nhìn và các tiện ích xung quanh căn hộ, cho phép bạn làm chủ quyết định của mình với thông tin đầy đủ và chính xác nhất.

Căn hộ đang rao bán tại tòa Landamrk 2

Tiện ích có ở tòa Landmark 2:

Các tiện ích có sẵn tại dự án bao gồm:

 • Phòng gym: Nơi lý tưởng cho việc tập luyện và nâng cao sức khỏe, với các thiết bị hiện đại và không gian thoáng đãng.
 • Phòng cộng đồng: Không gian chung dành cho các hoạt động cộng đồng, tổ chức sự kiện, giúp cư dân kết nối và xây dựng mối quan hệ láng giềng.
 • Sảnh chờ và sảnh tiếp khách: Thiết kế đẳng cấp và ấm cúng, tạo điều kiện cho cư dân và khách của họ được đón tiếp trong một không gian lịch sự và thoải mái.
 • Hồ bơi: Một khu vực thư giãn tuyệt vời với hồ bơi rộng rãi, là nơi hoàn hảo để giải nhiệt và thư giãn trong những ngày nắng nóng.

Nằm gần tòa The Landmark 81 và quảng trường đi bộ, khu vực tầng trệt của Landmark 2 trở thành điểm đến sầm uất với nhiều shophouse. Tại đây, bạn có thể tìm thấy một loạt các nhãn hàng nổi tiếng như Parmacity, Koi, Techcombank, Phở 24h, và nhiều hơn nữa, đem đến cho cư dân một trải nghiệm mua sắm và ẩm thực phong phú ngay tại ngưỡng cửa.

Nguồn kham thảo:

5/5 – (57 bình chọn)

Compare listings

So sánh

Giỏ hàng bán giá chuẩn T05/2024 👉Xem

Mua

Thuê Ngắn Hạn

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.