Layout Park 2 tại khu đô thị Vinhomes Central Park - Mặt bằng Park 2

Bạn đang tìm hiểu về toà The Park 2? Bạn muốn xem hình ảnh layout Park 2 (mặt bằng Park 2)? Bạn muốn xem thêm layout một căn hộ cụ thể mà bạn đang tìm hiểu?  Ở trang này chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin bạn đang tìm.

Nội dung bài viết

Layout Park 2 (Layout P2)

 • Số tầng: 40 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 13 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 10 thang máy tốc độ cao
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 3 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 2, 3, 4 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (duplex shophouse)

Năm khởi công: 2015

Năm hoàn thành: 2017

Layout Park 2

 • Số tầng: 40 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 13 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 10 thang máy tốc độ cao
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 3 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 2, 3, 4 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (duplex shophouse)

Năm khởi công: 2015

Năm hoàn thành: 2017

Layout P2-01

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 87,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 80,4 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-01

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 87,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 80,4 m2

Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)

View: Sông, công viên

Layout P2-02

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 89,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,8 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu

Thông tin Layout P2-02

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 89,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 79,8 m2

Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

View: Nội khu

Layout P2-03

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 118,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 110,9 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-03

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 118,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 110,9 m2

Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)

Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

View: Sông, công viên

Layout P2-04

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 114,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 104,4 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-04

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 114,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 104,4 m2

Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)

Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

View: Sông, công viên

Layout P2-05

 • 2PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 87,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,6 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-05

2PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 87,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 79,6 m2

Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)

Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

View: Sông, công viên

Layout P2-06

 • 2PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 87,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,8 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • View:  Sông, công viên

Thông tin Layout P2-06

2PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 87,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 79,8 m2

Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)

View:  Sông, công viên

Layout P2-07

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 115,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 105,5 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-07

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 115,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 105,5 m2

Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)

View: Sông, công viên

Layout P2-08

 • 2PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 87,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,6 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View:  Sông, công viên

Thông tin Layout P2-08

2PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 87,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 79,6 m2

Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)

Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

View:  Sông, công viên

Layout P2-09

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 114,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 104,7 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View:  Sông, công viên

Thông tin Layout P2-09

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 114,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 104,7 m2

Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)

Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

View:  Sông, công viên

Layout P2-10

 • 4PN, 3WC, 3 ban công
 • Diện tích tim tường: 187,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 174,1 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-10

4PN, 3WC, 3 ban công

Diện tích tim tường: 187,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 174,1 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View: Sông, công viên

Layout P2-11

 • 4PN, 3WC, 3 ban công
 • Diện tích tim tường: 187,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 174,1 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-11

4PN, 3WC, 3 ban công

Diện tích tim tường: 187,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 174,1 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View: Sông, công viên

Layout P2-12

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 115,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 105,8 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-12

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 115,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 105,8 m2

Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)

View: Sông, công viên

Layout P2-12A

 • 2PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 87,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,8 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-12A

2PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 87,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 79,8 m2

Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)

View: Sông, công viên

Chú thích khi xem Layout Park 2

Ký hiệu * được sử dụng để biểu thị rằng tầm nhìn không phải là trực diện, mà cần phải nhìn từ một góc xéo cụ thể hoặc có thể bị che khuất một phần. (Lưu ý này dựa trên quan điểm cá nhân và chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi khuyên bạn nên trực tiếp khảo sát tầm nhìn từ căn hộ để có trải nghiệm chân thực nhất).

Căn hộ đang rao bán tại tòa Park 2

Compare listings

So sánh

Giỏ hàng bán Vinhomes Central Park. Xem

Mua

Thuê Ngắn Hạn

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.