Layout Park 2 tại khu đô thị Vinhomes Central Park - Mặt bằng Park 2

Bạn đang tìm hiểu về toà The Park 2? Bạn muốn xem hình ảnh layout Park 2 (mặt bằng Park 2)? Bạn muốn xem thêm layout một căn hộ cụ thể mà bạn đang tìm hiểu?  Ở trang này chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin bạn đang tìm.

Thông tin tổng quan

 • Số tầng: 40 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 13 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 10 thang máy tốc độ cao
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 3 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 2, 3, 4 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (duplex shophouse)

Năm khởi công: 2015

Năm hoàn thành: 2017

Layout Park 2 (Layout P2)

Layout Park 2 và các căn hộ

 • Số tầng: 40 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 13 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 10 thang máy tốc độ cao
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 3 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 2, 3, 4 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (duplex shophouse)

Năm khởi công: 2015

Năm hoàn thành: 2017

Căn hộ số 1 (Layout P2-01)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 87,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 80,4 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-01

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 87,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 80,4 m2

Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)

View: Sông, công viên

Căn hộ số 2 (Layout P2-02)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 89,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,8 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu

Thông tin Layout P2-02

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 89,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 79,8 m2

Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)

Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

View: Nội khu

Căn hộ số 3 (Layout P2-03)

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 118,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 110,9 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-03

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 118,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 110,9 m2

Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)

Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

View: Sông, công viên

Căn hộ số 4 (Layout P2-04)

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 114,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 104,4 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-04

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 114,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 104,4 m2

Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)

Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

View: Sông, công viên

Căn hộ số 5 (Layout P2-05)

 • 2PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 87,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,6 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-05

2PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 87,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 79,6 m2

Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)

Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

View: Sông, công viên

Căn hộ số 6 (Layout P2-06)

 • 2PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 87,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,8 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • View:  Sông, công viên

Thông tin Layout P2-06

2PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 87,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 79,8 m2

Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)

View:  Sông, công viên

Căn hộ số 7 (Layout P2-07)

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 115,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 105,5 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-07

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 115,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 105,5 m2

Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)

View: Sông, công viên

Căn hộ số 8 (Layout P2-08)

 • 2PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 87,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,6 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View:  Sông, công viên

Thông tin Layout P2-08

2PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 87,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 79,6 m2

Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)

Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

View:  Sông, công viên

Căn hộ số 9 (Layout P2-09)

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 114,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 104,7 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View:  Sông, công viên

Thông tin Layout P2-09

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 114,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 104,7 m2

Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)

Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

View:  Sông, công viên

Căn hộ số 10 (Layout P2-10)

 • 4PN, 3WC, 3 ban công
 • Diện tích tim tường: 187,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 174,1 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-10

4PN, 3WC, 3 ban công

Diện tích tim tường: 187,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 174,1 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View: Sông, công viên

Căn hộ số 11 (Layout P2-11)

 • 4PN, 3WC, 3 ban công
 • Diện tích tim tường: 187,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 174,1 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-11

4PN, 3WC, 3 ban công

Diện tích tim tường: 187,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 174,1 m2

Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)

Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)

View: Sông, công viên

Căn hộ số 12 (Layout P2-12)

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 115,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 105,8 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-12

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 115,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 105,8 m2

Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)

View: Sông, công viên

Căn hộ số 12A (Layout P2-12A)

 • 2PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 87,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,8 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P2-12A

2PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 87,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 79,8 m2

Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)

Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)

View: Sông, công viên

Chú thích khi xem Layout Park 2

Chú thích: dấu * nhằm đánh dấu hướng view không nhìn trực diện mà phải nhìn theo một hướng xéo nhất định hoặc bị chắn một phần. (Đánh giá này dựa trên cảm quan cá nhân, quý vị nên xem trực tiếp view từ căn hộ để cảm nhận).

Compare listings

So sánh

Mua

Cho Thuê Ngắn Hạn

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.