Layout Landmark 4 - Vinhomes Central Park

Thông tin về tòa The Landmark 4 tại dự án Vinhomes Central Park, layout tòa nhà và layout từng căn hộ.

Nội dung bài viết

Mặt bằng layout tòa Landmark 4, 5 tại Vinhomes Central Park
Layout Landmark 4, 5 (Layout L4, L5)
 • Số tầng: 50 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 14 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 10 thang máy tốc độ cao
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Chiều rộng hành lang: 2,3m
 • Hầm để xe thông minh với 2 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (duplex shophouse)

Năm khởi công: 2015

Năm hoàn thành: 2017

Layout Landmark 4

 • Số tầng: 50 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 14 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 10 thang máy tốc độ cao
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Chiều rộng hành lang: 2,3m
 • Hầm để xe thông minh với 2 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (duplex shophouse)

Năm khởi công: 2015

Năm hoàn thành: 2017

Layout L4-01 | Tòa Landmark 4 - Vinhomes Central Park
Layout L4-01 (Số Cũ L4-12B)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • DT tim tường: 79,1 m2
 • DT thông thuỷ: 71,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Thông tin Layout L4-01

2PN, 2WC, 1 ban công

DT tim tường: 79,1 m2

DT thông thuỷ: 71,7 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Thành phố

Layout L4-02 | Tòa Landmark 4 - Vinhomes Central Park
Layout L4-02 (Số Cũ L4-01)
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 108,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout L4-02

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 108,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2

Hướng cửa: Đông Nam

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố

Layout L4-03 | Tòa Landmark 4 - Vinhomes Central Park
Layout L4-03 (Số Cũ L4-02)
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 108,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout L4-03

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 108,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2

Hướng cửa: Đông Nam

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố

Layout L4-04 | Tòa Landmark 4 - Vinhomes Central Park
Layout L4-04 (Số Cũ L4-03)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 79,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 71,7 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View:  Nội khu, thành phố*

Thông tin Layout L4-04

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 79,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 71,7 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View:  Nội khu, thành phố*

Layout L4-05 | Tòa Landmark 4 - Vinhomes Central Park
Layout L4-05 (Số Cũ L4-04)
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Nội khu

Thông tin Layout L4-05

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 53,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,4 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Nội khu

Layout L4-06 | Tòa Landmark 4 - Vinhomes Central Park
Layout L4-06 (Số Cũ L4-05)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 82 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 75,6 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View:  Nội khu

Thông tin Layout L4-06

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 82 m2

Diện tích thông thuỷ: 75,6 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View:  Nội khu

Layout L4-07 | Tòa Landmark 4 - Vinhomes Central Park
Layout L4-07 (Số Cũ L4-06)
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View:  Nội khu

Thông tin Layout L4-07

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 53,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,4 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View:  Nội khu

Layout L4-08 | Tòa Landmark 4 - Vinhomes Central Park
Layout L4-08 (Số Cũ L4-07)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 79,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 71,1 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Nội khu, Landmark 81*

Thông tin Layout L4-08

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 79,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 71,1 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Nội khu, Landmark 81*

Layout L4-09 | Tòa Landmark 4 - Vinhomes Central Park
Layout L4-09 (Số Cũ L4-08)
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 108,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Landmark 81

Thông tin Layout L4-09

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 108,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2

Hướng cửa: Tây Bắc

Hướng ban công: Đông Nam

View: Landmark 81

Layout L4-10 | Tòa Landmark 4 - Vinhomes Central Park
Layout L4-10 (Số Cũ L4-09)
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 108,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View:  Landmark 8, Thành phố*

Thông tin Layout L4-10

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 108,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2

Hướng cửa: Tây Bắc

Hướng ban công: Đông Nam

View:  Landmark 8, Thành phố*

Layout L4-11 | Tòa Landmark 4 - Vinhomes Central Park
Layout L4-11 (Số Cũ L4-10)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 79,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 71,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Thông tin Layout L4-11

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 79,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 71,7 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Thành phố

Layout L4-12 | Tòa Landmark 4 - Vinhomes Central Park
Layout L4-12 (Số Cũ L4-11)
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 50,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 45,5 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Thông tin Layout L4-12

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 50,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 45,5 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Thành phố

Layout L4-13 | Tòa Landmark 4 - Vinhomes Central Park
Layout L4-13 (Số Cũ L4-12)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 81,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 75,1 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Thông tin Layout L4-13

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 81,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 75,1 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Thành phố

Layout L4-14 | Tòa Landmark 4 - Vinhomes Central Park
Layout L4-14 (Số Cũ L4-12A)
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 50,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 45,5 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Thông tin Layout L4-14

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 50,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 45,5 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Thành phố

Chú thích khi xem Layout Landmark 4

Chú thích: dấu * nhằm đánh dấu hướng view không nhìn trực diện mà phải nhìn theo một hướng xéo nhất định hoặc bị chắn một phần. (Đánh giá này dựa trên cảm quan cá nhân, quý vị nên xem trực tiếp view từ căn hộ để cảm nhận).

Căn hộ đang rao bán tại tòa Landmark 4

Compare listings

So sánh

Giỏ hàng bán Vinhomes Central Park. Xem

Mua

Thuê Ngắn Hạn

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.