Layout Central 3 tại khu đô thị Vinhomes Central Park

Bạn đang tìm hiểu về toà The Central 3? Bạn muốn xem hình ảnh layout central 3? Bạn muốn xem thêm layout một căn hộ cụ thể mà bạn đang tìm hiểu?  Ở trang này chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin bạn đang tìm.

Thông tin tổng quan

 • Số tầng: 47 tầng
 • Số căn hộ: 525 căn hộ (chưa bao gồm penthouse)
 • Số lượng căn hộ/sàn: 12 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 10 thang máy 
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 3 thang thoát hiểm
 • Chiều rộng hành lang: 2,5m
 • Hầm để xe thông minh với 2 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Biệt thự trên không penthouse

Layout Central 3 tầng 2-34 (Layout C3)

Layout Central 3 và các căn hộ

 • Số tầng: 47 tầng
 • Số căn hộ: 525 căn hộ (chưa bao gồm penthouse)
 • Số lượng căn hộ/sàn: 12 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 10 thang máy 
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 3 thang thoát hiểm
 • Chiều rộng hành lang: 2,5m
 • Hầm để xe thông minh với 2 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Biệt thự trên không penthouse

Layout Central 3 tầng 23

Layout Central 3 tầng 35-42

Layout Central 3 tầng 43-45

Căn hộ số 1 (Layout C3-01)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 76,8m2
 • Diện tích thông thủy: 70,3m2
 • Hướng cửa: Đông
 • Hướng ban công: Tây
 • View: Thành phố

Thông tin Layout C3-01

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 76,8m2

Diện tích thông thủy: 70,3m2

Hướng cửa: Đông

Hướng ban công: Tây

View: Thành phố

Căn hộ số 2 (Layout C3-02)

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 117,7m2
 • Diện tích thông thủy: 109,8m2
 • Hướng cửa: Nam 
 • Hướng ban công: Tây
 • View: Thành phố

Từ tầng 43 sẽ là căn hộ 2PN

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C3-02

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 117,7m2

Diện tích thông thủy: 109,8m2

Hướng cửa: Nam 

Hướng ban công: Tây

View: Thành phố

Từ tầng 43 sẽ là căn hộ 2PN

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Căn hộ số 2 tầng 35-42 (chỉ tầng 35 có sân vườn)

Căn hộ số 2 tầng 43-45 (Chỉ tầng 43 có sân vườn)

Căn hộ số 3 (Layout C3-03)

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 120,5m2
 • Diện tích thông thủy: 112,7m2
 • Hướng cửa: Nam 
 • Hướng ban công: Đông
 • View: Thành phố

Từ tầng 43 sẽ là căn hộ 2PN

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C3-03

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 120,5m2

Diện tích thông thủy: 112,7m2

Hướng cửa: Nam 

Hướng ban công: Đông

View: Thành phố

Từ tầng 43 sẽ là căn hộ 2PN

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Căn hộ số 3 tầng 35-42 (chỉ tầng 35 có sân vườn)

Căn hộ số 3 tầng 43-45 (Chỉ tầng 43 có sân vườn)

Căn hộ số 4 (Layout C3-04)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 76,8m2
 • Diện tích thông thủy: 70,3m2
 • Hướng cửa: Tây
 • Hướng ban công: Đông
 • View: Nội khu

Thông tin Layout C3-04

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 76,8m2

Diện tích thông thủy: 70,3m2

Hướng cửa: Tây

Hướng ban công: Đông

View: Nội khu

Căn hộ số 5 (Layout C3-05)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 82,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 76,2 m2
 • Hướng cửa: Tây
 • Hướng ban công: Đông
 • View: Nội khu

Thông tin Layout C3-05

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 82,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 76,2 m2

Hướng cửa: Tây

Hướng ban công: Đông

View: Nội khu

Căn hộ số 6 (Layout C3-06)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 82,1m2
 • Diện tích thông thủy: 75,8m2
 • Hướng cửa: Đông
 • Hướng ban công: Tây
 • View: Thành phố

Thông tin Layout C3-06

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 82,1m2

Diện tích thông thủy: 75,8m2

Hướng cửa: Đông

Hướng ban công: Tây

View: Thành phố

Căn hộ số 7 (Layout C3-07)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,9m2
 • Diện tích thông thủy: 74,4m2
 • Hướng cửa: Đông
 • Hướng ban công: Tây
 • View: Thành phố

Thông tin Layout C3-07

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 80,9m2

Diện tích thông thủy: 74,4m2

Hướng cửa: Đông

Hướng ban công: Tây

View: Thành phố

Căn hộ số 8 (Layout C3-08)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 81,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 75,5 m2
 • Hướng cửa: Tây 
 • Hướng ban công: Đông
 • View: Nội khu

Thông tin Layout C3-08

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 81,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 75,5 m2

Hướng cửa: Tây 

Hướng ban công: Đông

View: Nội khu

Căn hộ số 9 (Layout C3-09)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công 
 • Diện tích tim tường: 47,9 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 43,4 m2
 • Hướng cửa: Tây
 • Hướng ban công: Đông
 • View: Nội khu

Tầng 23 là căn hộ 2PN

Căn hộ số 9 tầng 23

Thông tin Layout C3-09

1PN, 1WC, 1 ban công 

Diện tích tim tường: 47,9 m2

Diện tích thông thuỷ: 43,4 m2

Hướng cửa: Tây

Hướng ban công: Đông

View: Nội khu

Tầng 23 là căn hộ 2PN

Căn hộ số 10 (Layout C3-10)

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 125,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 119,5 m2
 • Hướng cửa: Bắc 
 • Hướng ban công: Nam
 • View: Nội khu

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C3-10

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 125,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 119,5 m2

Hướng cửa: Bắc 

Hướng ban công: Nam

View: Nội khu

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Căn hộ số 10 tầng 35-42 (chỉ tầng 35 có sân vườn)

Căn hộ số 10 tầng 43-45 (Chỉ tầng 43 có sân vườn)

Căn hộ số 11 (Layout C3-11)

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 127,9 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 121,8 m2
 • Hướng cửa: Bắc 
 • Hướng ban công: Nam
 • View: Nội khu, thành phố

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C3-11

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 127,9 m2

Diện tích thông thuỷ: 121,8 m2

Hướng cửa: Bắc 

Hướng ban công: Nam

View: Nội khu, thành phố

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Căn hộ số 11 tầng 35-42 (chỉ tầng 35 có sân vườn)

Căn hộ số 11 tầng 43-45 (Chỉ tầng 43 có sân vườn)

Căn hộ số 12 (Layout C3-12)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 45,9m2
 • Diện tích thông thủy: 42,4m2
 • Hướng cửa: Đông
 • Hướng ban công: Tây
 • View: Thành phố

Thông tin Layout C3-12

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 45,9m2

Diện tích thông thủy: 42,4m2

Hướng cửa: Đông

Hướng ban công: Tây

View: Thành phố

Chú thích khi xem Layout Central 3

Dấu * nhằm đánh dấu hướng view không nhìn trực diện mà phải nhìn theo một hướng xéo nhất định hoặc bị chắn một phần. (Đánh giá này dựa trên cảm quan cá nhân, bạn nên xem trực tiếp view từ căn hộ để cảm nhận).

Bạn bên đi xem căn hộ trực tiếp để có thể cảm nhận hướng và view của căn hộ. Và để hiểu hơn về căn hộ khi mà xem qua layout central 3 không thể diễn tả được hết. 

Compare listings

So sánh

Giỏ hàng cho thuê T10/2023 👉Xem