Layout Central 3 - Vinhomes Central Park

Thông tin về tòa The Central 3 tại dự án Vinhomes Central Park, layout tòa nhà và layout từng căn hộ.

Nội dung bài viết

Mặt bằng layout tòa The Central 3 tầng 2-34 tại Vinhomes Central Park
Layout Central 3 (Layout C3) tầng 2-34
 • Số tầng: 47 tầng
 • Số căn hộ: 525 căn hộ (chưa bao gồm penthouse)
 • Số lượng căn hộ/sàn: 12 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 10 thang máy 
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 3 thang thoát hiểm
 • Chiều rộng hành lang: 2,5m
 • Hầm để xe thông minh với 2 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Biệt thự trên không penthouse

Layout Central 3

 • Số tầng: 47 tầng
 • Số căn hộ: 525 căn hộ (chưa bao gồm penthouse)
 • Số lượng căn hộ/sàn: 12 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 10 thang máy 
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 3 thang thoát hiểm
 • Chiều rộng hành lang: 2,5m
 • Hầm để xe thông minh với 2 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Biệt thự trên không penthouse
Mặt bằng layout tòa The Central 3 tầng 23 tại Vinhomes Central Park
Layout Central 3 tầng 23
Mặt bằng layout tòa The Central 3 tầng 35-42 tại Vinhomes Central Park
Layout Central 3 tầng 35-42
Mặt bằng layout tòa The Central 3 tầng 43-45 tại Vinhomes Central Park
Layout Central 3 tầng 43-45
Layout C3-01 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-01
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 76,8m2
 • Diện tích thông thủy: 70,3m2
 • Hướng cửa: Đông
 • Hướng ban công: Tây
 • View: Thành phố

Thông tin Layout C3-01

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 76,8m2

Diện tích thông thủy: 70,3m2

Hướng cửa: Đông

Hướng ban công: Tây

View: Thành phố

Layout C3-02 tầng 2-34 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-02 tầng 2-34
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 117,7m2
 • Diện tích thông thủy: 109,8m2
 • Hướng cửa: Nam 
 • Hướng ban công: Tây
 • View: Thành phố

Từ tầng 43 sẽ là căn hộ 2PN

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C3-02

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 117,7m2

Diện tích thông thủy: 109,8m2

Hướng cửa: Nam 

Hướng ban công: Tây

View: Thành phố

Từ tầng 43 sẽ là căn hộ 2PN

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Layout C3-02 tầng 35-42 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-02 tầng 35-42
Layout C3-02 tầng 43-45 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-02 tầng 43-45
Layout C3-03 tầng 2-34 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-03 tầng 2-34
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 120,5m2
 • Diện tích thông thủy: 112,7m2
 • Hướng cửa: Nam 
 • Hướng ban công: Đông
 • View: Thành phố

Từ tầng 43 sẽ là căn hộ 2PN

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C3-03

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 120,5m2

Diện tích thông thủy: 112,7m2

Hướng cửa: Nam 

Hướng ban công: Đông

View: Thành phố

Từ tầng 43 sẽ là căn hộ 2PN

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Layout C3-03 tầng 35-42 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-03 tầng 35-42
Layout C3-03 tầng 43-45 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-03 tầng 43-45
Layout C3-04 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-04
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 76,8m2
 • Diện tích thông thủy: 70,3m2
 • Hướng cửa: Tây
 • Hướng ban công: Đông
 • View: Nội khu

Thông tin Layout C3-04

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 76,8m2

Diện tích thông thủy: 70,3m2

Hướng cửa: Tây

Hướng ban công: Đông

View: Nội khu

Layout C3-05 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-05
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 82,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 76,2 m2
 • Hướng cửa: Tây
 • Hướng ban công: Đông
 • View: Nội khu

Thông tin Layout C3-05

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 82,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 76,2 m2

Hướng cửa: Tây

Hướng ban công: Đông

View: Nội khu

Layout C3-06 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-06
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 82,1m2
 • Diện tích thông thủy: 75,8m2
 • Hướng cửa: Đông
 • Hướng ban công: Tây
 • View: Thành phố

Thông tin Layout C3-06

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 82,1m2

Diện tích thông thủy: 75,8m2

Hướng cửa: Đông

Hướng ban công: Tây

View: Thành phố

Layout C3-07 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-07
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,9m2
 • Diện tích thông thủy: 74,4m2
 • Hướng cửa: Đông
 • Hướng ban công: Tây
 • View: Thành phố

Thông tin Layout C3-07

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 80,9m2

Diện tích thông thủy: 74,4m2

Hướng cửa: Đông

Hướng ban công: Tây

View: Thành phố

Layout C3-08 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-08
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 81,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 75,5 m2
 • Hướng cửa: Tây 
 • Hướng ban công: Đông
 • View: Nội khu

Thông tin Layout C3-08

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 81,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 75,5 m2

Hướng cửa: Tây 

Hướng ban công: Đông

View: Nội khu

Layout C3-09 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-09
 • 1PN, 1WC, 1 ban công 
 • Diện tích tim tường: 47,9 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 43,4 m2
 • Hướng cửa: Tây
 • Hướng ban công: Đông
 • View: Nội khu

Tầng 23 là căn hộ 2PN

Thông tin Layout C3-09

1PN, 1WC, 1 ban công 

Diện tích tim tường: 47,9 m2

Diện tích thông thuỷ: 43,4 m2

Hướng cửa: Tây

Hướng ban công: Đông

View: Nội khu

Tầng 23 là căn hộ 2PN

Layout C3-10 tầng 2-34 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-10 tầng 2-34
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 125,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 119,5 m2
 • Hướng cửa: Bắc 
 • Hướng ban công: Nam
 • View: Nội khu

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C3-10

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 125,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 119,5 m2

Hướng cửa: Bắc 

Hướng ban công: Nam

View: Nội khu

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Layout C3-10 tầng 35-42 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-10 tầng 35-42
Layout C3-10 tầng 43-45 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-10 tầng 43-45
Layout C3-11 tầng 2-34 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-11 tầng 2-34
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 127,9 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 121,8 m2
 • Hướng cửa: Bắc 
 • Hướng ban công: Nam
 • View: Nội khu, thành phố

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Thông tin Layout C3-11

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 127,9 m2

Diện tích thông thuỷ: 121,8 m2

Hướng cửa: Bắc 

Hướng ban công: Nam

View: Nội khu, thành phố

Lên tầng cao diện tích sẽ nhỏ dần

Layout C3-11 tầng 35-42 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-11 tầng 35-42
Layout C3-11 tầng 43-45 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-11 tầng 43-45
Layout C3-12 | Central 3 - Vinhomes Central Park
Layout C3-12
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 45,9m2
 • Diện tích thông thủy: 42,4m2
 • Hướng cửa: Đông
 • Hướng ban công: Tây
 • View: Thành phố

Thông tin Layout C3-12

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 45,9m2

Diện tích thông thủy: 42,4m2

Hướng cửa: Đông

Hướng ban công: Tây

View: Thành phố

Chú thích khi xem Layout Central 3

Dấu * được dùng để biểu thị rằng hướng view từ căn hộ không phải là hướng nhìn trực diện mà cần phải nhìn theo một góc xéo cụ thể hoặc có thể bị cản trở một phần. Lưu ý này phản ánh đánh giá dựa trên cảm quan cá nhân, vì thế việc trải nghiệm trực tiếp view từ chính căn hộ sẽ giúp bạn có cái nhìn chính xác và đầy đủ nhất.

Chúng tôi khuyến khích bạn thực hiện một chuyến thăm quan căn hộ để trực tiếp cảm nhận hướng và view mà nó mang lại. Trải nghiệm này không chỉ cho phép bạn hiểu rõ hơn về không gian sống qua mặt bằng layout của Central 3, mà còn giúp bạn cảm nhận được những yếu tố không thể truyền đạt hoàn toàn qua hình ảnh hoặc bản vẽ.

Căn hộ đang rao bán tại tòa Central 3

Compare listings

So sánh

Giỏ hàng bán giá chuẩn T07/2024 👉Xem

Mua

Thuê Ngắn Hạn

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.