Layout Landmark 3 - Vinhomes Central Park

Thông tin về tòa The Landmark 3 tại dự án Vinhomes Central Park, layout tòa nhà và layout từng căn hộ.

Nội dung bài viết

Mặt bằng layout Landmark 3 tại Vinhomes Central Park
Layout Landmark 3 (Layout L3)
 • Số tầng: 50 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 13 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 12 thang máy tốc độ cao
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Chiều rộng hành lang: 2,7m
 • Hầm để xe thông minh với 2 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (duplex shophouse)

Năm khởi công: 2015

Năm hoàn thành: 2017

Layout Landmark 3

 • Số tầng: 50 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 13 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 12 thang máy tốc độ cao
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Chiều rộng hành lang: 2,7m
 • Hầm để xe thông minh với 2 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (duplex shophouse)

Năm khởi công: 2015

Năm hoàn thành: 2017

Layout L3-01 | Tòa Landmark 3 - Vinhomes Central Park
Layout L3-01
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 106,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 98,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View:  Sông*, công viên*, thành phố*, Landmark 81*

Thông tin Layout L3-01

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 106,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 98,7 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Đông Nam

View:  Sông*, công viên*, thành phố*, Landmark 81*

Layout L3-02 | Tòa Landmark 3 - Vinhomes Central Park
Layout L3-02
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,1 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View:  Thành phố

Thông tin Layout L3-02

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 53,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,1 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View:  Thành phố

Layout L3-03 | Tòa Landmark 3 - Vinhomes Central Park
Layout L3-03
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 100,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 93 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View:  Thành phố

Thông tin Layout L3-03

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 100,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 93 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View:  Thành phố

Layout L3-04 | Tòa Landmark 3 - Vinhomes Central Park
Layout L3-04
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 94,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 87,2 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View:  Thành phố

Thông tin Layout L3-04

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 94,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 87,2 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View:  Thành phố

Layout L3-05 | Tòa Landmark 3 - Vinhomes Central Park
Layout L3-05
 • 2PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 62,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 56,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View:  Thành phố

Thông tin Layout L3-05

2PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 62,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 56,7 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View:  Thành phố

Layout L3-06 | Tòa Landmark 3 - Vinhomes Central Park
Layout L3-06
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 54,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 49 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Thông tin Layout L3-06

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 54,3 m2

Diện tích thông thuỷ: 49 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Thành phố

Layout L3-07 | Tòa Landmark 3 - Vinhomes Central Park
Layout L3-07
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 87,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 81,6 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout L3-07

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 87,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 81,6 m2

Hướng cửa: Đông Nam

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố

Layout L3-08 | Tòa Landmark 3 - Vinhomes Central Park
Layout L3-08
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 126,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 118,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View:  Sông, công viên, Landmark 81

Thông tin Layout L3-08

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 126,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 118,4 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View:  Sông, công viên, Landmark 81

Layout L3-09 | Tòa Landmark 3 - Vinhomes Central Park
Layout L3-09
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 83,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 77 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View:  Sông, công viên, Landmark 81

Thông tin Layout L3-09

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 83,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 77 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View:  Sông, công viên, Landmark 81

Layout L3-10 | Tòa Landmark 3 - Vinhomes Central Park
Layout L3-10
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 98,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 90,6 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông, công viên, Landmark 81

Thông tin Layout L3-10

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 98,3 m2

Diện tích thông thuỷ: 90,6 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông, công viên, Landmark 81

Layout L3-11 | Tòa Landmark 3 - Vinhomes Central Park
Layout L3-11
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 104,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 97 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông, công viên, Landmark 81

Thông tin Layout L3-11

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 104,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 97 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông, công viên, Landmark 81

Layout L3-12 | Tòa Landmark 3 - Vinhomes Central Park
Layout L3-12
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 54,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông, công viên, Landmark 81

Thông tin Layout L3-12

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 54,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,4 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông, công viên, Landmark 81

Layout L3-13 | Tòa Landmark 3 - Vinhomes Central Park
Layout L3-13 (Số Cũ L3-12A)
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 100,6 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 93,5 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Sông*, công viên*, Landmark 81*

Thông tin Layout L3-13

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 100,6 m2

Diện tích thông thuỷ: 93,5 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Nam

View: Sông*, công viên*, Landmark 81*

Chú thích khi xem layout Landmark 3

Ký hiệu * được sử dụng để biểu thị rằng tầm nhìn từ vị trí này không phải là trực tiếp, mà cần được nhìn từ một góc nhất định hoặc có thể bị hạn chế một phần. Điều này phản ánh đánh giá dựa trên cảm nhận cá nhân, và chúng tôi khuyến khích quý vị trực tiếp thăm quan căn hộ để cảm nhận một cách chính xác nhất tầm nhìn và không gian sống.

Việc kiểm tra trực tiếp căn hộ sẽ cho phép quý vị có được một cái nhìn thực tế về hướng nhìn và cảm nhận không gian, điều mà thông qua bản vẽ layout của Landmark 3 không thể hiện hoàn toàn được. Điều này giúp quý vị hiểu rõ hơn về không gian sống, từ đó có thể đánh giá một cách toàn diện về việc lựa chọn căn hộ phù hợp với nhu cầu và mong muốn của mình.

Căn hộ đang rao bán tại tòa Landmark 3

Tiện ích có ở toà Landmark 3

Tiện ích tại Landmark 3 mang lại một trải nghiệm sống đẳng cấp và tiện nghi với:

 • Phòng gym: Trang bị đầy đủ với các thiết bị tập luyện hiện đại, giúp cư dân duy trì lối sống năng động và khỏe mạnh.
 • Phòng cộng đồng: Một không gian lý tưởng cho các hoạt động cộng đồng, từ hội thảo đến các buổi tiệc nhỏ, nơi cư dân có thể gặp gỡ và giao lưu.
 • Sảnh chờ và sảnh tiếp khách: Sảnh tiếp khách rộng rãi, được thiết kế sang trọng, tạo không gian thoải mái cho cư dân và khách của họ khi đợi đón hoặc thư giãn.
 • Hồ bơi: Tích hợp hồ bơi ngoại thất, mang đến không gian lý tưởng cho việc thư giãn, làm mới bản thân trong làn nước mát.

Vị trí liền kề với Landmark 81, Landmark 3 có lợi thế về việc bố trí nhiều shophouse, quy tụ các thương hiệu lớn như Circle K, Buôn Cà Phê, Cơ khí Hà Nội, Sạch, K Market, cùng nhiều thương hiệu khác, đem đến sự tiện lợi tối đa cho cư dân trong việc mua sắm và thưởng thức ẩm thực ngay tại nơi ở của mình.

Đặc biệt, sự tiện nghi và đẳng cấp của Landmark 3 cũng thu hút nhiều công ty lựa chọn làm văn phòng, làm cho toà nhà này không chỉ là không gian sống mà còn là trung tâm kinh doanh sôi động, tạo điều kiện cho cư dân kết nối với cộng đồng doanh nghiệp rộng lớn.

Nguồn kham khảo:

5/5 – (72 bình chọn)

Compare listings

So sánh

Giỏ hàng bán Vinhomes Central Park. Xem

Mua

Thuê Ngắn Hạn

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.