Layout Landmark 6 tại khu đô thị Vinhomes Central Park - Mặt bằng Landmark 6

Bạn đang tìm hiểu về toà The Landmark 6? Bạn muốn xem hình ảnh layout Landmark 6 (mặt bằng Landmark 6)? Bạn muốn xem thêm layout một căn hộ cụ thể mà bạn đang tìm hiểu? Ở trang này chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin bạn đang tìm.

Thông tin tổng quan

 • Số tầng: 45 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 13 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 10 thang máy tốc độ cao
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Chiều rộng hành lang: 2,3m
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3, 4 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (duplex shophouse)

Năm khởi công: 2015

Năm hoàn thành: 2017

Layout Landmark 6 (Layout L6)

Layout Landmark 6 và các căn hộ

 • Số tầng: 45 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 13 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 10 thang máy tốc độ cao
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Chiều rộng hành lang: 2,3m
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3, 4 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (duplex shophouse)

Năm khởi công: 2015

Năm hoàn thành: 2017

Căn hộ số 1 (Layout L6-01)

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 108,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout L6-01

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 108,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2

Hướng cửa: Đông Nam

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố

Căn hộ số 2 (Layout L6-02)

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 108,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố, sông*

Thông tin Layout L6-02

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 108,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2

Hướng cửa: Đông Nam

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố, sông*

Căn hộ số 3 (Layout L6-03)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 79,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 71,6 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông, thành phố

Thông tin Layout L6-03

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 79,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 71,6 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông, thành phố

Căn hộ số 4 (Layout L6-04)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông, thành phố

Thông tin Layout L6-04

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 53,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,4 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông, thành phố

Căn hộ số 5 (Layout L6-05)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 81,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 75,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông, thành phố

Thông tin Layout L6-05

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 81,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 75,4 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông, thành phố

Căn hộ số 6 (Layout L6-06)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 91,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 83,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông, thành phố

Thông tin Layout L6-06

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 91,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 83,4 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông, thành phố

Căn hộ số 7 (Layout L6-07)

 • 4PN, 3WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 150 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 138,1 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Thành phố, sông, công viên, Landmark 81

Thông tin Layout L6-07

4PN, 3WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 150 m2

Diện tích thông thuỷ: 138,1 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Nam

View: Thành phố, sông, công viên, Landmark 81

Căn hộ số 8 (Layout L6-08)

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 108,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,2 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Landmark 81, sông, công viên

Thông tin Layout L6-08

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 108,7 m2

Diện tích thông thuỷ: 100,2 m2

Hướng cửa: Tây Bắc

Hướng ban công: Đông Nam

View: Landmark 81, sông, công viên

Căn hộ số 9 (Layout L6-09)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 79,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 71,6 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Nội khu

Thông tin Layout L6-09

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 79,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 71,6 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Nội khu

Căn hộ số 10 (Layout L6-10)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 50,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 45,4 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Nội khu

Thông tin Layout L6-10

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 50,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 45,4 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Nội khu

Căn hộ số 11 (Layout L6-11)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 81,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 75 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Nội khu

Thông tin Layout L6-11

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 81,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 75 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Nội khu

Căn hộ số 12 (Layout L6-12)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 50,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 45,4 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Nội khu

Thông tin Layout L6-12

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 50,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 45,4 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Nội khu

Căn hộ số 12A (Layout L6-12A)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 79,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 71,6 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Nội khu

Thông tin Layout L6-12A

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 79,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 71,6 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Nội khu

Layout Landmark 6 tầng 23

Layout Landmark 6 tầng 23

Tầng 23 được bố trí thêm không gian kĩ thuật

Căn hộ số 6 tầng 23 (Layout L6-23.06)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 79,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 73,5 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông, thành phố

Thông tin Layout L6-23.06

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 79,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 73,5 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông, thành phố

Căn hộ số 7 tầng 23 (Layout L6-23.07)

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 108,6 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Thành phố, sông, công viên, Landmark 81

Thông tin Layout L6-23.07

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 108,6 m2

Diện tích thông thuỷ: 100 m2

Hướng cửa: Tây Bắc

Hướng ban công: Đông Nam

View: Thành phố, sông, công viên, Landmark 81

Chú thích khi xem Layout Landmark 6

Chú thích: dấu * nhằm đánh dấu hướng view không nhìn trực diện mà phải nhìn theo một hướng xéo nhất định hoặc bị chắn một phần. (Đánh giá này dựa trên cảm quan cá nhân, quý vị nên xem trực tiếp view từ căn hộ để cảm nhận).

Compare listings

So sánh

Mua

Cho Thuê Ngắn Hạn

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.