Layout Park 1 - Vinhomes Central Park

Thông tin về tòa The Park 1 tại dự án Vinhomes Central Park, layout tòa nhà và layout từng căn hộ.

Nội dung bài viết

Mặt bằng layout tòa The Park 1 tại Vinhomes Central Park
Layout Park 1 (Layout P1)
 • Số tầng: 38 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 16 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 12 thang máy
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 4 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3, 4 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (Duplex Shophouse)
 • Biệt thự trên không (Penthouse)

Thời gian bàn giao: năm 2016

Layout Park 1

 • Số tầng: 38 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 16 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 12 thang máy
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 4 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3, 4 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (Duplex Shophouse)
 • Biệt thự trên không (Penthouse)

Thời gian bàn giao: năm 2016

Layout P1-01 | Park 1 - Vinhomes Central Park
Layout P1-01
 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 111,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 103,9 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam
 • Hướng ban công phòng khách: Tây Bắc
 • View: Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-01

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 111,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 103,9 m2

Hướng cửa: Đông Nam

Hướng ban công phòng khách: Tây Bắc

View: Nội khu, sông*, công viên*

Layout P1-02 | Park 1 - Vinhomes Central Park
Layout P1-02
 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 111,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 103,9 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam
 • Hướng ban công phòng khách: Tây Bắc
 • View: Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-02

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 111,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 103,9 m2

Hướng cửa: Đông Nam

Hướng ban công phòng khách: Tây Bắc

View: Nội khu, sông*, công viên*

Layout P1-03 | Park 1 - Vinhomes Central Park
Layout P1-03
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 72,6 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam 
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View:  Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-03

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 80,3 m2

Diện tích thông thuỷ: 72,6 m2

Hướng cửa: Tây Nam 

Hướng ban công: Đông Bắc

View:  Sông*, công viên*

Layout P1-04 | Park 1 - Vinhomes Central Park
Layout P1-04
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 72,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 65,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-04

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 72,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 65,4 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông*, công viên*

Layout P1-05 | Park 1 - Vinhomes Central Park
Layout P1-05
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 51,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 46,2 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-05

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 51,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 46,2 m2

Hướng cửa: Tây Bắc

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông*, công viên*

Layout P1-06 | Park 1 - Vinhomes Central Park
Layout P1-06
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 51,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 46,2 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View:  Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-06

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 51,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 46,2 m2

Hướng cửa: Tây Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View:  Sông*, công viên*

Layout P1-07 | Park 1 - Vinhomes Central Park
Layout P1-07
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 72,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 65,4 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-07

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 72,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 65,4 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông*, công viên*

Layout P1-08 | Park 1 - Vinhomes Central Park
Layout P1-08
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 72,5 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc 
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-08

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 80,3 m2

Diện tích thông thuỷ: 72,5 m2

Hướng cửa: Đông Bắc 

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông*, công viên*

Layout P1-09 | Park 1 - Vinhomes Central Park
Layout P1-09
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 70,6 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 63 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam 
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-09

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 70,6 m2

Diện tích thông thuỷ: 63 m2

Hướng cửa: Tây Nam 

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông*, công viên*

Layout P1-10 | Park 1 - Vinhomes Central Park
Layout P1-10
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 68,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 62,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc 
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-10

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 68,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 62,4 m2

Hướng cửa: Tây Bắc 

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông*, công viên*

Layout P1-11 | Park 1 - Vinhomes Central Park
Layout P1-11
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 71,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 65,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc 
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-11

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 71,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 65,7 m2

Hướng cửa: Đông Bắc 

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông*, công viên*

Layout P1-12 | Park 1 - Vinhomes Central Park
Layout P1-12
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 70,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 63,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc  
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-12

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 70,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 63,7 m2

Hướng cửa: Đông Bắc  

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông*, công viên*

Layout P1-12A | Park 1 - Vinhomes Central Park
Layout P1-12A
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 115,9 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 108 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam  
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-12A

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 115,9 m2

Diện tích thông thuỷ: 108 m2

Hướng cửa: Tây Nam  

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông*, công viên*

Layout P1-12B | Park 1 - Vinhomes Central Park
Layout P1-12B
 • 4PN, 3WC,  1 ban công
 • Diện tích tim tường: 153,6 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 143,3 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P1-12B

4PN, 3WC,  1 ban công

Diện tích tim tường: 153,6 m2

Diện tích thông thuỷ: 143,3 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Nam

View: Sông, công viên

Layout P1-15 | Park 1 - Vinhomes Central Park
Layout P1-15
 • 4PN, 3WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 153,6 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 143,3 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc 
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-15

4PN, 3WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 153,6 m2

Diện tích thông thuỷ: 143,3 m2

Hướng cửa: Đông Bắc 

Hướng ban công: Đông Nam

View: Sông*, công viên*

Layout P1-16 | Park 1 - Vinhomes Central Park
Layout P1-16
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 116,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 107,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-16

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 116,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 107,7 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông*, công viên*

Chú thích khi xem Layout Park 1

Dấu * được sử dụng để chỉ ra rằng hướng view từ căn hộ không phải là trực tiếp, mà cần được quan sát từ một góc xéo nhất định hoặc có thể bị chắn bởi một số vật thể. Đánh giá này mang tính chủ quan và dựa trên cảm nhận cá nhân, vì vậy chúng tôi khuyên quý vị nên trải nghiệm trực tiếp view từ căn hộ để có được cảm nhận chính xác và toàn diện nhất.

Căn hộ đang rao bán tại tòa Park 1

Compare listings

So sánh

Giỏ hàng bán giá chuẩn T05/2024 👉Xem

Mua

Thuê Ngắn Hạn

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.