Layout Park 1 tại khu đô thị Vinhomes Central Park - Mặt bằng Park 1

Bạn đang tìm hiểu về toà The Park 1? Bạn muốn xem hình ảnh layout Park 1 (mặt bằng Park 1)? Bạn muốn xem thêm layout một căn hộ cụ thể mà bạn đang tìm hiểu?  Ở trang này chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin bạn đang tìm.

Thông tin tổng quan

 • Số tầng: 38 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 16 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 12 thang máy
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 4 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3, 4 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (Duplex Shophouse)
 • Biệt thự trên không (Penthouse)

Thời gian bàn giao: năm 2016

Layout Park 1 (Layout P1)

Layout Park 1 và các căn hộ

 • Số tầng: 38 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 16 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 12 thang máy
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 4 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3, 4 phòng ngủ
 • Căn hộ nhà phố thương mại thông tầng (Duplex Shophouse)
 • Biệt thự trên không (Penthouse)

Thời gian bàn giao: năm 2016

Căn hộ số 1 (Layout P1-01)

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 111,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 103,9 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam
 • Hướng ban công phòng khách: Tây Bắc
 • View: Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-01

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 111,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 103,9 m2

Hướng cửa: Đông Nam

Hướng ban công phòng khách: Tây Bắc

View: Nội khu, sông*, công viên*

Căn hộ số 2 (Layout P1-02)

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 111,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 103,9 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam
 • Hướng ban công phòng khách: Tây Bắc
 • View: Nội khu, sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-02

3PN, 2WC, 2 ban công

Diện tích tim tường: 111,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 103,9 m2

Hướng cửa: Đông Nam

Hướng ban công phòng khách: Tây Bắc

View: Nội khu, sông*, công viên*

Căn hộ số 3 (Layout P1-03)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 72,6 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam 
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View:  Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-03

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 80,3 m2

Diện tích thông thuỷ: 72,6 m2

Hướng cửa: Tây Nam 

Hướng ban công: Đông Bắc

View:  Sông*, công viên*

Căn hộ số 4 (Layout P1-04)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 72,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 65,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-04

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 72,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 65,4 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông*, công viên*

Căn hộ số 5 (Layout P1-05)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 51,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 46,2 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-05

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 51,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 46,2 m2

Hướng cửa: Tây Bắc

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông*, công viên*

Căn hộ số 6 (Layout P1-06)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 51,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 46,2 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View:  Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-06

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 51,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 46,2 m2

Hướng cửa: Tây Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View:  Sông*, công viên*

Căn hộ số 7 (Layout P1-07)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 72,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 65,4 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-07

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 72,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 65,4 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông*, công viên*

Căn hộ số 8 (Layout P1-08)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 72,5 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc 
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-08

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 80,3 m2

Diện tích thông thuỷ: 72,5 m2

Hướng cửa: Đông Bắc 

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông*, công viên*

Căn hộ số 9 (Layout P1-09)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 70,6 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 63 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam 
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-09

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 70,6 m2

Diện tích thông thuỷ: 63 m2

Hướng cửa: Tây Nam 

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông*, công viên*

Căn hộ số 10 (Layout P1-10)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 68,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 62,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc 
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-10

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 68,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 62,4 m2

Hướng cửa: Tây Bắc 

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông*, công viên*

Căn hộ số 11 (Layout P1-11)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 71,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 65,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc 
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-11

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 71,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 65,7 m2

Hướng cửa: Đông Bắc 

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông*, công viên*

Căn hộ số 12 (Layout P1-12)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 70,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 63,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc  
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-12

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 70,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 63,7 m2

Hướng cửa: Đông Bắc  

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông*, công viên*

Căn hộ số 12A (Layout P1-12A)

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 115,9 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 108 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam  
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-12A

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 115,9 m2

Diện tích thông thuỷ: 108 m2

Hướng cửa: Tây Nam  

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Sông*, công viên*

Căn hộ số 12B (Layout P1-12B)

 • 4PN, 3WC,  1 ban công
 • Diện tích tim tường: 153,6 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 143,3 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Sông, công viên

Thông tin Layout P1-12B

4PN, 3WC,  1 ban công

Diện tích tim tường: 153,6 m2

Diện tích thông thuỷ: 143,3 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Nam

View: Sông, công viên

Căn hộ số 15 (Layout P1-15)

 • 4PN, 3WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 153,6 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 143,3 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc 
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-15

4PN, 3WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 153,6 m2

Diện tích thông thuỷ: 143,3 m2

Hướng cửa: Đông Bắc 

Hướng ban công: Đông Nam

View: Sông*, công viên*

Căn hộ số 16 (Layout P1-16)

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 116,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 107,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-16

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 116,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 107,7 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông*, công viên*

Căn hộ số 16 tầng 23 (Layout P1-23.16)

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 98,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 91,4 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Sông*, công viên*

Thông tin Layout P1-23.16

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 98,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 91,4 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Sông*, công viên*

Chú thích khi xem Layout Park 1

Chú thích: dấu * nhằm đánh dấu hướng view không nhìn trực diện mà phải nhìn theo một hướng xéo nhất định hoặc bị chắn một phần. (Đánh giá này dựa trên cảm quan cá nhân, quý vị nên xem trực tiếp view từ căn hộ để cảm nhận).

Compare listings

So sánh

Mua

Cho Thuê Ngắn Hạn

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.