Layout Landmark Plus - Vinhomes Central Park

Thông tin về tòa The Landmark Plus tại dự án Vinhomes Central Park, layout tòa nhà và layout từng căn hộ.

Nội dung bài viết

Mặt bằng layout tòa Landmark Plus tại Vinhomes Central Park
Layout Landmark Plus (Layout LP)
 • Số tầng: 50 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Số lượng căn hộ/sàn: 20 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 13 (bao gồm tháng thường và Paranoma)
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ

Thời gian bàn giao: Tháng 6/2018

Layout Landmark Plus

 • Số tầng: 50 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Số lượng căn hộ/sàn: 20 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 13 (bao gồm tháng thường và Paranoma)
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ

Thời gian bàn giao: Tháng 6/2018

Layout LP-01 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-01
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 74 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View:  Thành phố

Thông tin Layout LP-01

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 80,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 74 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View:  Thành phố

Layout LP-02 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-02
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 84,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 76,5 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-02

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 84,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 76,5 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Thành phố

Layout LP-03 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-03
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 51,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 46,8 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-03

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 51,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 46,8 m2

Hướng cửa: Đông Nam

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố

Layout LP-04 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-04
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 72,6 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-04

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 80,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 72,6 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Thành phố

Layout LP-05 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-05
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 79,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 72,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-05

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 79,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 72,4 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Thành phố

Layout LP-06 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-06
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 79,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 72,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-06

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 79,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 72,4 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Thành phố

Layout LP-07 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-07
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,6 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-07

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 53 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,6 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Thành phố

Layout LP-08 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-08
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 82,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 74,6 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam 
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-08

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 82,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 74,6 m2

Hướng cửa: Đông Nam 

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố

Layout LP-09 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-09
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 76 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 69,9 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam 
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-09

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 76 m2

Diện tích thông thuỷ: 69,9 m2

Hướng cửa: Đông Nam 

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố

Layout LP-10 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-10
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 86,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 78,7 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-10

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 86,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 78,7 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố

Layout LP-11 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-11
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 57,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 52,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam 
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Nội khu

Thông tin Layout LP-11

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 57,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 52,4 m2

Hướng cửa: Tây Nam 

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Nội khu

Layout LP-12 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-12
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 110,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 102,7 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc 
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Nội khu

Thông tin Layout LP-12

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 110,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 102,7 m2

Hướng cửa: Tây Bắc 

Hướng ban công: Đông Nam

View: Nội khu

Layout LP-13 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-13 (Số Cũ LP-12A)
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 54,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 49,1 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc  
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Nội khu

Thông tin Layout LP-13

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 54,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 49,1 m2

Hướng cửa: Tây Bắc  

Hướng ban công: Đông Nam

View: Nội khu

Layout LP-14 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-14 (Số Cũ LP-12B)
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 77,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 70,9 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc 
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Nội khu

Thông tin Layout LP-14

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 77,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 70,9 m2

Hướng cửa: Tây Bắc 

Hướng ban công: Đông Nam

View: Nội khu

Layout LP-15 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-15
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 55,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 50,6 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Nội khu

Thông tin Layout LP-15

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 55,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 50,6 m2

Hướng cửa: Tây Bắc

Hướng ban công: Đông Nam

View: Nội khu

Layout LP-16 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-16
 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 108,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,9 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Nội khu, thành phố

Thông tin Layout LP-16

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 108,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 100,9 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Đông Nam

View: Nội khu, thành phố

Layout LP-17 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-17
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,4 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-17

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 53,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,4 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Thành phố

Layout LP-18 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-18
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-18

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 53,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,7 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Thành phố

Layout LP-19 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-19
 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-19

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 53,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,7 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Thành phố

Layout LP-20 | Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout LP-20
 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 74 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-20

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 80,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 74 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Thành phố

Chú thích khi xem Layout Landmark Plus

Chú thích: dấu * nhằm đánh dấu hướng view không nhìn trực diện mà phải nhìn theo một hướng xéo nhất định hoặc bị chắn một phần. (Đánh giá này dựa trên cảm quan cá nhân, quý vị nên xem trực tiếp view từ căn hộ để cảm nhận).

Căn hộ đang rao bán tại tòa Landmark Plus

Compare listings

So sánh

Giỏ hàng bán giá chuẩn T06/2024 👉Xem

Mua

Thuê Ngắn Hạn

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.

bestvinhomes.