Layout Landmark Plus tại khu đô thị Vinhomes Central Park

Bạn đang tìm hiểu về toà The Landmark Plus? Bạn muốn xem hình ảnh layout Landmark Plus? Bạn muốn xem thêm layout một căn hộ cụ thể mà bạn đang tìm hiểu?  Ở trang này chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin bạn đang tìm.

Thông tin tổng quan

 • Số tầng: 50 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Số lượng căn hộ/sàn: 20 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 13 (bao gồm tháng thường và Paranoma)
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ

Thời gian bàn giao: Tháng 6/2018

Layout Landmark Plus (Layout LP)

Layout Landmark Plus và các căn hộ

 • Số tầng: 50 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Số lượng căn hộ/sàn: 20 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 13 (bao gồm tháng thường và Paranoma)
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ

Thời gian bàn giao: Tháng 6/2018

Căn hộ số 1 (Layout LP-01)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 74 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View:  Thành phố

Thông tin Layout LP-01

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 80,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 74 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View:  Thành phố

Căn hộ số 2 (Layout LP-02)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 84,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 76,5 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-02

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 84,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 76,5 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Thành phố

Căn hộ số 3 (Layout LP-03)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 51,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 46,8 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-03

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 51,4 m2

Diện tích thông thuỷ: 46,8 m2

Hướng cửa: Đông Nam

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố

Căn hộ số 4 (Layout LP-04)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 72,6 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-04

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 80,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 72,6 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Thành phố

Căn hộ số 5 (Layout LP-05)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 79,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 72,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-05

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 79,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 72,4 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Thành phố

Căn hộ số 6 (Layout LP-06)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 79,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 72,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-06

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 79,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 72,4 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Thành phố

Căn hộ số 7 (Layout LP-07)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,6 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-07

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 53 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,6 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Thành phố

Căn hộ số 8 (Layout LP-08)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 82,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 74,6 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam 
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-08

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 82,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 74,6 m2

Hướng cửa: Đông Nam 

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố

Căn hộ số 9 (Layout LP-09)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 76 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 69,9 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam 
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-09

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 76 m2

Diện tích thông thuỷ: 69,9 m2

Hướng cửa: Đông Nam 

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố

Căn hộ số 10 (Layout LP-10)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 86,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 78,7 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-10

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 86,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 78,7 m2

Hướng cửa: Tây Nam

Hướng ban công: Tây Bắc

View: Thành phố

Căn hộ số 11 (Layout LP-11)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 57,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 52,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam 
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Nội khu

Thông tin Layout LP-11

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 57,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 52,4 m2

Hướng cửa: Tây Nam 

Hướng ban công: Đông Bắc

View: Nội khu

Căn hộ số 12 (Layout LP-12)

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 110,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 102,7 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc 
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Nội khu

Thông tin Layout LP-12

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 110,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 102,7 m2

Hướng cửa: Tây Bắc 

Hướng ban công: Đông Nam

View: Nội khu

Căn hộ số 12A (Layout LP-12A)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 54,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 49,1 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc  
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Nội khu

Thông tin Layout LP-12A

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 54,1 m2

Diện tích thông thuỷ: 49,1 m2

Hướng cửa: Tây Bắc  

Hướng ban công: Đông Nam

View: Nội khu

Căn hộ số 12B (Layout LP-12B)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 77,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 70,9 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc 
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Nội khu

Thông tin Layout LP-12B

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 77,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 70,9 m2

Hướng cửa: Tây Bắc 

Hướng ban công: Đông Nam

View: Nội khu

Căn hộ số 15 (Layout LP-15)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 55,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 50,6 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Nội khu

Thông tin Layout LP-15

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 55,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 50,6 m2

Hướng cửa: Tây Bắc

Hướng ban công: Đông Nam

View: Nội khu

Căn hộ số 16 (Layout LP-16)

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 108,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,9 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Nội khu, thành phố

Thông tin Layout LP-16

3PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 108,2 m2

Diện tích thông thuỷ: 100,9 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Đông Nam

View: Nội khu, thành phố

Căn hộ số 17 (Layout LP-17)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,4 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-17

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 53,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,4 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Thành phố

Căn hộ số 18 (Layout LP-18)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-18

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 53,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,7 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Thành phố

Căn hộ số 19 (Layout LP-19)

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-19

1PN, 1WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 53,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 48,7 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Thành phố

Căn hộ số 20 (Layout LP-20)

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 74 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Thông tin Layout LP-20

2PN, 2WC, 1 ban công

Diện tích tim tường: 80,8 m2

Diện tích thông thuỷ: 74 m2

Hướng cửa: Đông Bắc

Hướng ban công: Tây Nam

View: Thành phố

Chú thích khi xem Layout Landmark 4​

Chú thích: dấu * nhằm đánh dấu hướng view không nhìn trực diện mà phải nhìn theo một hướng xéo nhất định hoặc bị chắn một phần. (Đánh giá này dựa trên cảm quan cá nhân, quý vị nên xem trực tiếp view từ căn hộ để cảm nhận).

Compare listings

So sánh

Giỏ hàng cho thuê T10/2023 👉Xem