Layout Landmark Plus – Mặt bằng Vinhomes Central Park 

 

Chọn để xem nhanh layout

Thông tin tổng quan:

Số tầng: 50 tầng

Loại hình phát triển:

  • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ

Thông tin kỹ thuật:

  • Số lượng căn hộ/sàn: 20 căn hộ
  • Số lượng thang máy/toà: 13 (bao gồm tháng thường và Paranoma)
  • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
  • Hầm để xe thông minh với 3 tầng

Thời gian bàn giao: Tháng 6/2018

Xem Layout các toà khác (tại đây).Mặt bằng và layout chi tiết:

 

Layout điển hình tòa Landmark Plus.

 

 

Thông tin chi tiết layout LP-01:

Layout căn hộ số 01.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 80,8 m2
– DT thông thuỷ: 74 m2
– Hướng cửa: Đông Bắc

– Hướng ban công: Tây Nam
– View:  Thành phố

 


Thông tin chi tiết layout LP-02:

Layout căn hộ số 02.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 84,4 m2
– DT thông thuỷ: 76,5 m2
– Hướng cửa: Đông Bắc
– Hướng ban công: Tây Nam
– View:  Thành phố

 


Thông tin chi tiết layout LP-03:

Layout căn hộ số 03.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 51,4 m2
– DT thông thuỷ: 46,8 m2
– Hướng cửa: Đông Nam 

– Hướng ban công: Tây Bắc
– View:  Thành phố

 


Thông tin chi tiết layout LP-04:

Layout căn hộ số 04.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 80,1 m2
– DT thông thuỷ: 72,6 m2
– Hướng cửa: Tây Nam

– Hướng ban công: Đông Bắc
– View:  Thành phố

 


Thông tin chi tiết layout LP-05:

Layout căn hộ số 05.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 79,2 m2
– DT thông thuỷ: 72,4 m2
– Hướng cửa: Tây Nam

– Hướng ban công: Đông Bắc
– View:  Thành phố

 


Thông tin chi tiết layout LP-06:

Layout căn hộ số 06.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 79,2 m2
– DT thông thuỷ: 72,4 m2
– Hướng cửa: Tây Nam

– Hướng ban công: Đông Bắc
– View:  Thành phố

 


Thông tin chi tiết layout LP-07:

Layout căn hộ số 07.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 53 m2
– DT thông thuỷ: 48,6 m2
– Hướng cửa: Tây Nam

– Hướng ban công: Đông Bắc
– View: Thành phố

 


Thông tin chi tiết layout LP-08:

Layout căn hộ số 08.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 82,1 m2
– DT thông thuỷ: 74,6 m2
– Hướng cửa: Đông Nam 

– Hướng ban công: Tây Bắc
– View: Thành phố

 


Thông tin chi tiết layout LP-09:

Layout căn hộ số 09.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 76 m2
– DT thông thuỷ: 69,9 m2
– Hướng cửa: Đông Nam 

– Hướng ban công: Tây Bắc
– View:  Thành phố

 


Thông tin chi tiết layout LP-10:

Layout căn hộ số 10.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 86,8 m2
– DT thông thuỷ: 78,7 m2
– Hướng cửa: Tây Nam 

– Hướng ban công: Tây Bắc
– View: Thành phố

 


Thông tin chi tiết layout LP-11:

Layout căn hộ số 11.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 57,2 m2
– DT thông thuỷ: 52,4 m2
– Hướng cửa: Tây Nam 

– Hướng ban công: Đông Bắc
– View: Nội khu

 


Thông tin chi tiết layout LP-12:

Layout căn hộ số 12.

– 3PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 110,5 m2
– DT thông thuỷ: 102,7 m2
– Hướng cửa: Tây Bắc 

– Hướng ban công: Đông Nam
– View: Nội khu

 


Thông tin chi tiết layout LP-12A:

Layout căn hộ số 12A.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 54,1 m2
– DT thông thuỷ: 49,1 m2
– Hướng cửa: Tây Bắc  

– Hướng ban công: Đông Nam
– View:  Nội khu

 


Thông tin chi tiết layout LP-12B:

Layout căn hộ số 12B.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 77,2 m2
– DT thông thuỷ: 70,9 m2
– Hướng cửa: Tây Bắc 

– Hướng ban công: Đông Nam
– View:  Nội khu

 


Thông tin chi tiết layout LP-15:

Layout căn hộ số 15.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 55,2 m2
– DT thông thuỷ: 50,6 m2
– Hướng cửa: Tây Bắc

– Hướng ban công: Đông Nam
– View:  Nội khu

 


Thông tin chi tiết layout LP-16:

Layout căn hộ số 16.

– 3PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 108,2 m2
– DT thông thuỷ: 100,9 m2
– Hướng cửa: Đông Bắc

– Hướng ban công: Đông Nam
– View: Nội khu, thành phố

 


Thông tin chi tiết layout LP-17:

Layout căn hộ số 17.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 53,8 m2
– DT thông thuỷ: 48,4 m2
– Hướng cửa: Đông Bắc

– Hướng ban công: Tây Nam
– View: Thành phố

 


Thông tin chi tiết layout LP-18:

Layout căn hộ số 18.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 53,8 m2
– DT thông thuỷ: 48,7 m2
– Hướng cửa: Đông Bắc

– Hướng ban công: Tây Nam
– View: Thành phố

 


Thông tin chi tiết layout LP-19:

Layout căn hộ số 19.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 53,8 m2
– DT thông thuỷ: 48,7 m2
– Hướng cửa: Đông Bắc

– Hướng ban công: Tây Nam
– View:  Thành phố

 


Thông tin chi tiết layout LP-20:

Layout căn hộ số 20.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 80,8 m2
– DT thông thuỷ: 74 m2
– Hướng cửa: Đông Bắc

– Hướng ban công: Tây Nam
– View:  Thành phố
 Chú thích: dấu * nhằm đánh dấu hướng view không nhìn trực diện mà phải nhìn theo một hướng xéo nhất định hoặc bị chắn một phần. (Đánh giá này dựa trên cảm quan cá nhân, quý vị nên xem trực tiếp view từ căn hộ để cảm nhận).